Saturday 29 May 2021

BIẾN THỂ ẤN ĐỘ CHỐNG LẠI THUỐC KHÁNG THỂ và VACCINE (Reuters / VOA)

 Biến thể Ấn Độ chống lại thuốc kháng thể và vaccine 

Reuters

29/05/2021

https://www.voatiengviet.com/a/bi%E1%BA%BFn-th%E1%BB%83-%E1%BA%A5n-%C4%91%E1%BB%99-ch%E1%BB%91ng-l%E1%BA%A1i-thu%E1%....BB%83-v%C3%A0-vaccine/5908664.html

 

Các thuốc kháng thể và vaccine COVID-19 kém hữu hiệu chống lại biến thể Ấn Độ, theo các nhà nghiên cứu.

 

Biến thể có tên là B.1.617.2 đã đột biến trở nên và lây nhiễm cao hơn. Biến thể này hiện đang chiếm ngự nhiều nơi tại Ấn Độ và đã lây sang nhiều nước khác. Một toán khoa học gia đa trung tâm tại Pháp nghiên cứu biến thể B.1.617.2 từ một người du lịch từ Ấn Độ trở về.

 

So sánh với biến thể B.1.1.7 phát hiện đầu tiên tại Anh, biến thể Ấn Độ kháng thuốc kháng thể nhiều hơn, dù ba loại thuốc vừa được chấp thuận vẫn còn hữu hiệu chống lại biến thể Ấn Độ, các nhà khoa học nói.

 

Kháng thể trong máu của những người đã đánh bại COVID nhưng chưa tiêm chủng và từ những người đã tiêm hai liều vaccine Pfizer cho thấy chống lại biến thể Ấn Độ yếu hơn từ 3 tới 6 lần so với chống lại biến thể Anh và biến thể Nam Phi, theo phúc trình được đưa lên mạng bioRxiv hôm 27/5.

 

Hai liều vaccine AstraZeneca, không bảo vệ chống biến thể Nam Phi, cũng có thể kém hữu hiệu chống biến thể Ấn Độ. Kháng thể của những người nhận được liều vaccine đầu tiên “không ức chế được” biến thể Ấn Độ này, đồng tác giả Olivier Schwartz từ Viện Pasteur nói.

 

Cuộc nghiên cứu, ông Schwartz nói thêm, cho thấy sự lây lan nhanh chóng của biến thể Ấn Độ có liên hệ đến khả năng “vượt thoát” ảnh hưởng của kháng thể trung lập.

 

 

 

No comments:

Post a Comment

View My Stats