Monday 30 April 2018

ĐIỂM TIN NGÀY 30-4-2018
ĐIỂM TIN NGÀY 30-4-2018
.
.
NGÀY 30-4-2018

30/04/2018
30/04/2018
30/04/2018
30/04/2018
30/04/2018
30/04/2018
30/04/2018
30/04/2018
30/04/2018
30/04/2018
30/04/2018
30/04/2018
30/04/2018
30/04/2018
30/04/2018
30/04/2018
30/04/2018
/04/2018
29/04/2018

--------------------------------------------------

NGÀY 30-4-2018

Ánh Liên  (VNTB)
Thiền Lâm
(Nguồn Newrepublic)
Phương Thảo (dịch)

-------------------------------------------------

NGÀY 30-4-2018

Tháng Tư 29, 2018
Tháng Tư 29, 2018
Tháng Tư 29, 2018

----------------------------------

NGÀY 30-4-2018
·        -------------------------------------

NGÀY 30-4-2018

30/04/2018
30/04/2018
30/04/2018
30/04/2018
30/04/2018
30/04/2018
30/04/2018
30/04/2018
30/04/2018
30/04/2018
30/04/2018

--------------------------------

NGÀY 30-4-2018

Nguyễn Thị Thanh Bình

--------------------------------------

NGÀY 30-4-2018

Hiếu Berlin.   Theo ThoiBao.de

Hà Sĩ Phu.   Theo Bauxite Việt Nam

Đỗ Thành Nhân.   Tác giả gửi tới Dân Luận

---------------------------------------

NGÀY 30-4-2018
Thứ Hai, 30 tháng 4, 2018
Thứ Hai, 30 tháng 4, 2018
Thứ Hai, 30 tháng 4, 2018
Thứ Hai, 30 tháng 4, 2018

---------------------------------------

NGÀY 30-4-2018

30/04/2018

30/04/2018

---------------------------------------

NGÀY 30-4-2018

Posted on April 30, 2018 by editor_
Minh Võ

Posted on April 29, 2018 by editor
Minh Võ

Posted on April 29, 2018 by editor
Robin Wright | Trà Mi

------------------------------

NGÀY 30-4-2018


------------------------------------

Posted on 29/04/2018 by Doi Thoai
·         Tin Ngoài Nước-Tín Châu
·         Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
·         Chuyện Việt Nam-Thanh Ly

*
Bài Mới Nhất
·         Khao khát của chữ tâm

---------------------

.
Theo dõi đài Đáp Lời Sông Núi qua:
.
.
.
.
.
.
----------------------------------------------
NGÀY 30-4-2018

Thiện Tùng (Đào Văn Tùng)


-------------------------------------

NGÀY 30-4-2018

Posted on 01/05/2018 by The Observer

Posted on 30/04/2018 by HongLoan

Posted on 30/04/2018 by The Observer

--------------------------------------

NGÀY 30-4-2018


--------------------------------------------------

NGÀY 30-4-2018

.
.
.
.
--------------- ---------------------------------

NGÀY 30-4-2018

RFA
Phạm Viết Đào.
Phạm Viết Đào.
Phan Việt Hùng

------------------------------

NGÀY 30-4-2018


-----------------------------------------

NGÀY 30-4-2018


------------------------------------------------

NGÀY 30-4-2018
--------------------------------

NGÀY 30-4-2018


--------------------------------------

NGÀY 30-4-2018

30 Tháng Tư, 2018
30 Tháng Tư, 2018
30 Tháng Tư, 2018
30 Tháng Tư, 2018
30 Tháng Tư, 2018
30 Tháng Tư, 2018
30 Tháng Tư, 2018

----------------------------------------

NGÀY 30-4-2018


-------------------------------

Thứ hai, 30 tháng 4, 2018

·         KINH ĐIỂN; Ý nghĩa của hôn nhân đối với giới trẻ Việt Nam: Meaning of Marriages to Young People in Vietnam (Marriage and Family Review 2018) ◄◄
·         Có hay không 'lợi ích nhóm' trong hệ thống cơ quan truyền thông? (TTVN 29-4-18) Trương Minh Tuấn công khai nhìn nhận có hiện tương "gọi điện gỡ bài"!
·         Trung Quốc quyết định cứng rắn với Mỹ trong chiến tranh thương mại: China Is Set to Take a Hard Line on Trump’s Trade Demands (NYT 30-4-18) -- "China’s position is that the bilateral trade imbalance arises from differences in savings rates. Households in China save roughly two-fifths of their income. Americans, on average, save almost nothing. So money from China tends to flow to the United States, buying factories, technology companies, real estate and more, and Americans in turn spend much of that money to buy goods from China. Many economists in the United States, including some at the Treasury, share that view."
·         Tại sao Trung Quốc không chế tạo được mạch bán dẫnWhy Can’t China Make Semiconductors? (Bloomberg 29-4-18)

·         Nguyễn Thị Hậu: Chỉ còn một ngày là đến tháng năm (viet-studies 30-4-18) ◄◄◄◄
·         Những chuyện 'cười ra nước mắt' trong hồi ức Nguyễn Đông Thức (Zing 30-4-18) -- Ồ, té ra Nguyễn Đông Thức là con trai Bà Tùng Long!

------------------------------------

NGÀY 30-4-2018
.
 .
.
30/04/2018    -   Bùi Tín
 30/04/2018   -   Phạm Chí Dũng
Ngô Thế Vinh
 30/04/2018   -  Thiện Ý


View My Stats