Monday 31 December 2012

TRUNG QUỐC TĂNG CƯỜNG HƠN MỘT CHỤC TÀU CHIẾN CHO ĐỘI TÀU HẢI GIÁM (Đức Tâm - RFI)
Đc Tâm – RFI
Thứ hai 31 Tháng Mười Hai 2012

Hôm nay, 31/12/2012, báo chí chính thc Trung Quc đưa tin là Bc Kinh đã b sung 2 khu trc hm và 9 tàu chiến cho đi tàu hi giám. Quc tế Tiên khu đo báo (Guoji Xianqu Daobao), mt nht báo ca Tân Hoa Xã cho biết, đ khc phc tình trng thiếu tàu bo v các li ích trên bin, Trung Quc đã tu sa 11 tàu chiến đ tham gia hot đng hi giám.

Trong s tàu chiến này có hai khu trc hm, mt tàu hot đng bin Hoa Đông và tàu kia tun tra Bin Đông. Các tàu khác bao gm c các tàu kéo và tàu phá băng.

Tác gi bài viết này là Ư Chí Hoành (Yu Zhirong), mt chuyên gia trong nhóm tư vn thân cn vi chính ph, có tên Trung tâm Nghiên cu Phát trin Bin, cho biết, lc lượng tun duyên Trung Quc đã có thêm s tàu này, ngoài 13 tàu mi được đóng t năm 2000.

Bài báo không nói rõ liu có phi đây là ln đu tiên, lc lượng hi giám Trung Quc được trang b khu trc hm, nhưng nhn mnh là kh năng can thip ca lc lượng tun duyên đã được tăng cường trong thi gian gn đây. K t khi các tranh chp ch quyn bin đo gia Trung Quc và các nước láng ging tr nên căng thng, s tàu hi giám đã tăng t 6 lên 10. Vn theo bài báo, trong thi gian t 2011 đến 2015, chính quyn Trung Quc d tính đóng thêm 36 tàu hi giám.

Trung Quc hin có tranh chp ch quyn bin đo vi Nht Bn bin Hoa Đông, liên quan đến qun đo Senkaku/Điếu Ngư. Còn ti Bin Đông, Bc Kinh có tranh chp ch quyn vi Vit Nam v qun đo Hoàng Sa. Đng thi, Trung Quc có tranh chp ch quyn v qun đo Trường Sa vi Vit Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan.

Va qua, Nht Bn thông báo là ln đu tiên k t năm 1958, máy bay Trung Quc xâm phm không phn vùng qun đo Senkaku/Điếu Ngư, hin do Tokyo qun lý.


------------------

CÁC TIN KHÁC :

VIỆT NAM
TRUNG QUỐC
TRUNG - NHẬT
NHẬT - TRUNG
NHẬT - ÚC - ẤN
NHẬT BẢN - HẠT NHÂN
VENEZUELA
NGA - SYRIA
ĐỨC
BOLIVIA - TÂY BAN NHA
No comments:

Post a Comment

View My Stats