Tuesday 29 December 2020

QUỐC HỘI LƯỠNG VIỆN MỸ BỎ QUA PHỦ QUYẾT CỦA TỔNG THỐNG ĐỂ THÔNG QUA NGÂN SÁCH QUỐC PHÒNG (Thu Hằng - RFI)

 


Quốc Hội lưỡng viện Mỹ bỏ qua phủ quyết của tổng thống để thông qua ngân sách quốc phòng

Thu Hằng  -  RFI

Đăng ngày: 29/12/2020 - 10:54

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20201229-qu%.....C3%B2ng

 

Bất chấp phủ quyết của tổng thống Donald Trump về dự luật ngân sách quốc phòng 2021 đã được Quốc Hội lưỡng viện thông qua với đa số phiếu trước đó, ngày 28/12/2020, dự luật này lại được đưa ra bỏ phiếu tại Hạ Viện, mở đường cho Thượng Viện thông qua. Đây là một thất bại chính trị đối với tổng thống Trump vì lần đầu tiên trong suốt nhiệm kỳ, Quốc Hội lưỡng viện đã bác phủ quyết của ông.

 

https://s.rfi.fr/media/display/50b91998-499f-11eb-8428-005056bfd1d9/w:980/p:16x9/RTX8IWSF.webp

Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi tới trụ sở Hạ Viện Mỹ để bỏ phiếu về kế hoạch tái thiết, Washington DC, ngày 28/12/2020. REUTERS - Leah Millis

 

Thông tín viên RFI Loubna Anaki tường trình từ New York :

 

Trái với thông lệ, dự luật đã được 212 dân biểu đảng Dân Chủ, cũng như 109 dân biểu Cộng Hòa bỏ phiếu thông qua. Như vậy, với đa số áp đảo, Hạ Viện Mỹ đã bác phủ quyết của tổng thống Donald Trump về ngân sách quốc phòng.

 

Kế hoạch trị giá 740 triệu đô la đã được thông qua vào đầu tháng 12, trong đó có điều khoản tăng lương cho nhân viên quân sự. Ông Donald Trump đã phủ quyết dự thảo ngân sách này mà một trong các lý do là việc đặt lại tên cho nhiều căn cứ quân sự mang tên các tướng miền Nam thời nội chiến.  

 

Sau khi Hạ Viện bỏ phiếu, ngân sách quốc phòng sẽ được chuyển đến Thượng Viện và gần như chắc chắn sẽ được thông qua nhờ thượng nghị sĩ của cả hai đảng ủng hộ.

 

Như vậy, Quốc Hội lưỡng viện Mỹ lần đầu tiên bỏ qua quyền phủ quyết của tổng thống Mỹ thứ 45. Và đây cũng là lần đầu tiên trong vòng 4 năm qua, một số nghị sĩ Cộng Hòa dám làm trái ý tổng thống.

 

Ngược lại, việc nâng mức hỗ trợ tài chính cho người dân Mỹ đang gặp khó khăn không được chắc chắn lắm. Hạ Viện đã thông qua một dự luật riêng, tăng trợ cấp (hiện là 600 đô la) lên thành 2.000 đô la theo yêu cầu của tổng thống Trump. Nếu như các dân biểu của đảng Cộng Hòa ở Hạ Viện cuối cùng cũng thông qua cùng với đảng Dân Chủ, thì chưa có gì chắc chắn là văn kiện này sẽ được thông qua ở Thượng Viện, nơi đảng Cộng Hòa chiếm đa số”.

 

 

Tổng thống tân cử phàn nàn chính quyền Trump thiếu hợp tác

 

Khoảng 3 tuần trước ngày chuyển giao quyền lực, chính quyền của tổng thống Trump không cung cấp hết những thông tin cần thiết, đặc biệt là về mặt an ninh quốc gia, cho đội ngũ của tổng thống tân cử Joe Biden.

 

Trong cuộc họp qua cầu truyền hình ngày 28/12/2020 với các quan chức ngoại giao và an ninh của chính quyền tương lai, ông Joe Biden đánh giá hành động “gây cản trở của đội ngũ điều hành chính trị của bộ Quốc Phòng” là “vô trách nhiệm”.

 

Tổng thống Donald Trump vẫn không thừa nhận kết quả bầu cử và người ủng hộ ông sẽ xuống đường tại Washington vào ngày 06/01/2021 nhằm gây sức ép để Quốc Hội không xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden. Vào ngày này, theo thông lệ, phó tổng thống Mike Pence sẽ có phiên họp ở Quốc Hội lưỡng viện, sau đó ông sẽ đọc chứng nhận kết quả của các đại cử tri ở mỗi bang và chính thức công bố người chiến thắng. Đây là thủ tục mang tính hình thức nhưng được cho là cơ hội cuối cùng của những người ủng hộ tổng thống Trump.

 

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats