Thursday 31 December 2020

ĐỀ NGHỊ KHỞI TỐ ĐIỀU TRA TỘI LÀM LỘ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC (Chu Mộng Long)

 


ĐỀ NGHỊ KHỞI TỐ ĐIỀU TRA TỘI LÀM LỘ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC  

Chu Mộng Long

30/12/2020  lúc 08:26  

https://www.facebook.com/Chumonglong/posts/4284229631591247

 

Cựu đại tá, nhà báo công an Nguyễn Như Phong sau một tháng đe doạ đã lên tiếng khước từ công khai danh tính 55 nhân vật "uy tín" mua bằng đại học Đông Đô. Lý do mà Nguyễn Như Phong đưa ra là để đảm bảo bí mật điều tra. Có nghĩa là danh sách 55 nhân vật "uy tín" đó thuộc diện mật.

 

Đến đây thì tôi phải đặt câu hỏi: Nguyễn Như Phong đã có trong tay danh sách 55 nhân vật "uy tín" đang bị điều tra thì có còn là "mật"? Và ai đã làm lộ mật?

 

Theo Điều 117 Luật Tố tụng hình sự năm 2005: không được tiết lộ bí mật điều tra:

Trường hợp cần giữ bí mật điều tra, Điều tra viên, Cán bộ điều tra, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên phải yêu cầu người tham gia tố tụng không được tiết lộ bí mật điều tra. Yêu cầu này được ghi vào biên bản.

 

Điều tra viên, Cán bộ điều tra, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, người tham gia tố tụng tiết lộ bí mật điều tra thì tùy tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của luật.” (hết trích)

 

Được biết Nguyễn Như Phong chỉ là đại tá công an đã về hưu, lại là nhà báo bị treo bút, tức không thuộc cơ quan điều tra. Vậy thì từ nguồn nào mà anh ta có được danh sách 55 nhân vật "uy tín" mua bằng đại học Đông Đô, nếu không phải từ nguồn cơ quan điều tra và kiểm sát điều tra cung cấp?

 

Nếu không ai trong cơ quan điều tra và kiểm sát điều tra cung cấp cho Nguyễn Như Phong thì lẽ nào anh ta đã đánh cắp tài liệu bí mật của nhà nước khi chính anh ta thừa nhận nó thuộc diện mật?

 

Còn nếu lời tuyên bố của anh ta chỉ là đòn gió để đe doạ 55 nhân vật "uy tín" kia thì anh ta đe doạ với động cơ gì? Anh ta muốn làm sạch nhân sự nhà nước hay chỉ để tống tiền?

 

Vì sự tôn nghiêm của pháp luật, tôi đề nghị Bộ Công an khởi tố điều tra vụ án theo Điều 337 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước để làm rõ:

 

1) Nguyễn Như Phong có trong tay hay không có danh sách 55 nhân vật "uy tín" mua bằng đại học Đông Đô?

 

2) Nếu có thì ai trong cơ quan điều tra, kiểm sát đã cung cấp cho Nguyễn Như Phong danh sách 55 nhân vật "uy tín" mua bằng đại học Đông Đô?

 

3) Nếu không có mà chỉ dùng đòn gió để đe doạ thì trong thời gian một tháng qua, Nguyễn Như Phong đã quan hệ như thế nào với 55 nhân vật mà anh ta đã đe doạ?

 

Chu Mộng Long

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4284229358257941&set=pcb.4284229631591247

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4284229364924607&set=pcb.4284229631591247

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4284229368257940&set=pcb.4284229631591247

 

35 BÌNH LUẬN   

 

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats