Wednesday 30 December 2020

“CÔNG KHAI” TỐT HƠN HAY “TUYỆT MẬT” TỐT HƠN? (Nguyễn Ngọc Chu)

 


“CÔNG KHAI” TỐT HƠN HAY “TUYỆT MẬT” TỐT HƠN?   

Nguyễn Ngọc Chu

00:31  30/12/2020    

https://www.facebook.com/chu.nguyenngoc/posts/2221311878002230

 

Trong cái rét cuối năm đang tràn về thì đọc được tin TT Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định về ‘Danh mục bí mật nhà nước của đảng’. Theo đó thì ‘Thông tin về phương án nhân sự Ủy viên Bộ Chính trị là Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư chưa công khai là loại thông tin "Tuyệt mật"’ (https://thanhnien.vn/.../phuong-an-nhan-su-tong-bi-thu...).

 

Tổng bí thư (TBT) là do Đại hội đảng quyết định. Phương án nhân sự TBT là đề cử viên vào vị trí TBT để Đại hội đảng bàu. Phải chờ đến Đại hội đảng mới quyết định được. Tại Đại hội đảng vẫn có thể có các ứng cử viên và các đề cử viên khác cho vị trí TBT.

 

Tương tự như vậy là các vị trí: Chủ tịch nước (CTN), Thủ tướng Chính phủ (TTCP) và Chủ tịch Quốc hội (CTQH) - đều phải do Quốc hội quyết định từ phiếu bàu của Đại biểu Quốc hội.

 

Ở tuyệt đại đa số các nước trên thế giới thì các ứng viên vào vị trí lãnh đạo quốc gia được công khai trước nhiều tháng, thậm chí trước cả năm - để cho cử tri biết mà bỏ phiếu.

 

Thực sự chưa hiểu là tại sao lại đưa các thông tin này vào nhóm “Tuyệt mật”? “Tuyệt mật” nên chỉ dành cho các vấn đề liên quan đến An ninh và Bí mật Quốc gia.

 

Các thông tin này lộ ra thì có hại gì? Và câu hỏi hiển nhiên tiếp theo là: Trong trường hợp này “Công khai” tốt hơn hay “Tuyệt mật” tốt hơn?

 

Hình : https://www.facebook.com/photo/?fbid=2221311848002233&set=a.225605000906271

 

366 BÌNH LUẬN

 

Báo Thanh Niên : Phương án nhân sự Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng là tuyệt mật

 

 ----------------------------------

 

 Việt Nam: Tin nhân sự Tổng Bí thư là 'tuyệt mật', người dân không biết gì?

BBC Tiếng Việt   -   30/12/2020

No comments:

Post a Comment

View My Stats