Tuesday 29 December 2020

NHỮNG SỰ THẬT CHÍNH về VAI TRÒ CỦA PHÓ TỔNG THỐNG TRONG Đạo Luật Đếm Phiếu Đại Cử Tri 1887

 


NHỮNG SỰ THẬT CHÍNH về VAI TRÒ CỦA PHÓ TỔNG THỐNG TRONG Đạo Luật Đếm Phiếu Đại Cử Tri 1887

Giao Thanh Pham

08:38  29/12/2020   

https://www.facebook.com/giao.pham.127/posts/5413518038662188

 

Thượng viện và Hạ viện sẽ gặp nhau trong một phiên họp chung vào ngày 6 tháng 1 để chính thức KIỂM PHIẾU của Cử Tri Đoàn (mà ông Joe Biden đã giành được 306-232), và với tư cách là chủ tịch của Thượng Viện, phó tổng thống đương nhiệm, ông Mike Pence sẽ chủ trì sự kiện thường được coi là chỉ nặng về hình thức và không hề có lý do gì để gây tranh cãi này.

 

Vào tối thứ Tư tuần rồi, Donald Trump đã tweet lại một gợi ý ngông cuồng rằng, ông Mike Pence nên xử dụng vai trò phó tổng thống của mình để loại bỏ các phiếu Đại Cử Tri từ các “tiểu bang chiến trường” mà ông ta bị lật kèo về tay ông Joe Biden. Đây là một lập luận sai Luật Pháp và Hiến Pháp của Hoa Kỳ, khi cho rằng phó tổng thống có quyền xóa bỏ các phiếu Đại Cử Tri đã được phán quyết vào ngày 14 tháng 12 vừa qua, và thành lập các Đại Cử Tri Mới, nếu ông ta nghĩ rằng và cho rằng những phiếu đó bất hợp pháp về mặt pháp lý (qua mặt luôn cả Tối Cao Pháp Viện).

 

Quyền hành cao như thế, thì cần chó gì Bầu với Cử ...

 

Trên thực tế, vai trò phó tổng thống của Mike Pence trong quá trình bầu cử bị hạn chế rất nhiều, nếu không muốn nói là gần như không có gì hơn một lá phiếu cá nhân: Phó tổng thống đương nhiệm, chỉ có một bổn phận duy nhất, đó là ... cầm cây búa gỗ, phụ trách việc mở các chứng chỉ do nhóm bầu cử trong Cừ Tri Đoàn của 50 tiểu bang gửi đến và chủ trì một phiên họp chung của Quốc hội. Phó tổng thống KHÔNG CÓ QUYỀN CÂN NHẮC hay GIÁM ĐỊNH VỀ KẾT QUẢ CỦA CUỘC BẦU CỬ, chứ đừng nói đến việc xóa bỏ nó.

 

Đúng theo thủ tục của Hiến Pháp, thì ông Mike Pence sẽ mở tất cả các chứng chỉ được gửi tới bởi các đại biểu của Cử Tri Đoàn và Đạo Luật Đếm Phiếu Đại Cử Tri 1887 (the Electoral Count Act 1887) yêu cầu ông ta Phải Mở Tất Cả “các bao thơ đựng chứng chỉ kết quả bầu cử”, có nghĩa là ông ta không thể tự mình từ chối bất kỳ kết quả của Đại Cử Tri nào. Ông ta có thể mở chứng chỉ của cả 2 cử tri, Đại Cử Tri Chính Thức 538 người theo Hiến Pháp và “Đại Cử Tri Ảo Loe Ngoe Mười Mấy Mạng – Alternate Electors” của những thành phần tự phát trong chiến dịch xóa bỏ kết quả bầu cử mà Donald Trump đang cố thực hiện … trong vô vọng, nhưng chắc chắn, sẽ chẳng có bất kỳ ảnh hưởng gì.

 

Tóm lại, Mike Pence trong vai trò phó tổng thống, không có bất cứ cách gì để ngăn quá trình này dựa theo Hiến Pháp của Hoa Kỳ, khi ông ta chủ trì buổi họp chung của Hạ Viện và Thượng Viện vào ngày 6 tháng 1 sắp tới. Cùng một quá trình mà ông Joe Biden đã chủ trì hơn 4 năm trước khi chiến thắng của Donald Trump được chứng nhận.

 

CÁC ĐIỂM CHÍNH YẾU:

 

“Phó tổng thống Mike Pence không có thể làm được gì. Công việc của ông ấy thực sự chỉ là đọc to kết quả của cuộc bầu cử qua phiếu Đại Cử Tri gởi đến.” Cựu sử gia Thượng Viện Donald A. Ritchie.

 

Trong khi Mike Pence không thể loại bỏ phiếu đại cử tri vào ngày 6 tháng 1 sắp tới, nhưng các thành viên của Lưỡng Viện Quốc Hội về mặt lý thuyết có quyền này.

 

Nếu một thượng nghị sĩ và một đại diện, đứng ra phản đối kết quả của một nhóm Đại Cử Tri nào đó, thì tất cả các nghị sĩ và dân biểu của cả 2 viện, Thượng Viện và Hạ Viện sẽ bỏ phiếu kín về việc có nên loại bỏ các phiếu Đại Cử Tri đó hay không.

 

Hiện có một số Dân Biểu thuộc Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện đã hứa sẽ phản đối các kết quả Đại Cử Tri bầu cho ông Joe Biden ở 6 “tiểu bang chiến trường” và một Thượng Nghị Sĩ mới thắng cử đang cân nhắc là sẽ tham gia cùng họ hay không, nhưng nỗ lực này hầu như là vô ích và vô vọng. Vì để thành công, thì phải được cả hai viện của Quốc Hội bỏ phiếu đồng ý từ chối các phiếu Đại Cử Tri này. Đây là một điều gần như là vô vọng vì hiện nay Hạ Viện nằm dưới tay đảng Dân Chủ kiểm soát (233 vs 195). Bên cạnh đó, lại còn có khá nhiều Nghị Viên Cộng hòa cấp cao của Thượng Viện đã công khai phản đối ý tưởng này và kêu gọi các đồng nghiệp của họ không phản đối, dẫn đầu là Chủ Tịch Đa Số Thượng Viện, Mitch McConnell.

 

TÚM CÁI QUẦN LẠI thì CÁC BÁC KIA CHỈ CÒN ĐÚNG 1 TUẦN LỄ … CHỜ SUNG RỤNG.

Thấy rất tội cho các Lật Xư ở xứ Đông Lào, chỉ thích mơ mộng như các em tuổi trăng tròn mới lớn. Toàn vẽ rồng vẽ rắn về ... người mình yêu trong mơ. Luật đã không biết lại ưa ... nói nhảm.

 

*** Hình lụm trên mạng và chỉ có tính minh họa.

https://www.facebook.com/photo?fbid=5413517571995568&set=a.508054802541894

Con bé nó ngây ngô chưa biết gì, bị người lớn xúi bậy mới hả họng to chờ sung rụng như thế, chứ người lớn, có mấy ai lại … ngây ngô như rứa hè?

 

38 BÌNH LUẬN  

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats