Thursday 28 March 2013

GỬI CÁC QUAN TÒA SẮP XỬ VỤ ĐOÀN VĂN VƯƠN (thơ Thái Bá Tân)
29-3-2013

Một nông dân chất phác,
Bỗng nhiên bị người ta
Cho người đến cướp đất,
Lại còn phá cả nhà.

Về sau, sự cướp ấy
Được bản thân chính quyền
Thừa nhận là sai trái,
Thậm chí nói chuyện đền.

Một khi người cướp đất
Mang cả súng, cả dao,
Thì người bị cướp đất
Được dùng súng chứ sao.

Đó là quyền tự vệ,
Chứ không phải giết người.
Đơn giản và dễ hiểu
Như hai năm là mười.

Giờ quan tòa sắp xử.
Vậy xử thế nào đây,
Khi sự thật đen trắng
Mồn một như ban ngày?

Nếu xử theo công lý,
Sẽ trắng án, tất nhiên.
Nhưng có lệnh ai đó,
Thì quả thật rất phiền.

Phiền đấy, các vị ạ.
Các vị cũng là người.
Nếu xử oan, các vị
Chắc ân hận suốt đời.

Quan tòa một số nước
Cộng sản cũ, châu Âu,
Đã xử oan người tốt,
Theo lệnh trên, về sau

Do lương tâm cắn rứt,
Xấu hổ với gia đình,
Họ, những người xấu số,
Chọn con đường quyên sinh.

Thật sự tôi không muốn
Các vị theo gương này.
Hãy một lần dũng cảm
Bảo vệ những người ngay.

Với quan tòa, công lý
Là tối thượng ở đời.
Như danh dự, nhân phẩm
Tối thượng với con người.


1 comment:

View My Stats