Saturday 30 March 2013

"ĐẢNG ỦY NƯỚC NGOÀI" của ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TẠI HOA KỲ ĐANG LÀM GÌ ? (Viet-Studies)

Tài liệu đặc biệt:
"Đảng Uỳ Ngoài Nước" của Đảng Cộng Sản Việt Nam tại Mỹ đang làm gì?
(ĐCSVN, Washington DC 10-3-13)

(Ban Tuyên Giáo Trung Ương 2012)
1 comment:

View My Stats