Thursday 28 March 2013

23267 CHỮ KÝ cho BẢN GÓP Ý SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP của HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VN (Viet Catholic Network , 28-3-2013)
VietCatholic Network
3/28/2013

23267
ginanguyen
pearland tx usa
28-Mar-13
23266
mai thanh quan
pearland tx usa
28-Mar-13
23265
Lan Dang
Lilburn, GA
28-Mar-13
23264
Thu Nguyen
Austin ,Texas ,USA
28-Mar-13
23263
diana hoova
cheb - cong hoa sec
28-Mar-13
23262
tran van tuan
cheb - cong hoa sec
28-Mar-13
.
.
.
1.  Đức Giám Mục Dominic Mai Thanh Lương    Giáo Phận Orange    03 Mar 13

------------------------------------------------

VietCatholic Network   3/28/2013

VietCatholic Network   3/3/2013

Hội đồng Giám mục Việt Nam  1/3/2013


1 comment:

View My Stats