Tuesday 30 April 2013

TƯỞNG NIỆM NGÀY QUỐC HẬN TẠI HẢI NGOẠI (BMH Washington DC)
BMH Washington DC
Tháng Tư 30, 2013

Xin chuyển đến Qúy Vị, Qúy NT và CH….
Tổng hợp hình ảnh, video clips, và bài viết …
những sinh họat của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn cộng sản
tại Hải Ngoại, Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4, Năm Thứ 38…
Xin mời Qúy Vị xem, nghe ..để tường…và tùy nghi…
Trân trọng...
BMH
Washington, D.C

1.-Tưởng Nim Quc Hn Ti Canada….

Hình Ảnh Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4 tại Montreal


2.-Tưởng Nim Quc Hn Ti Úc Châu…

Ngày Quốc Hận trước toà đại sứ VC tại Canberra (Thủ Đô Úc Châu)

3.-Tưởng Nim Quc Hn Ti Đc Quc…

Đức Quốc: Hình Ảnh Quốc Hận tại Frankfurt 27.4.2013

4.- Tưởng Nim Quc Hn Ti Pháp Quc….

Quốc Hận tại Trocadéro, Paris:

Quốc Hận Tại Paris
HÌNH ẢNH : TUẤN ANH

5.- Tưởng Niệm Quốc Hận Tại Hoa Kỳ….


** Tưởng Niệm Quốc Hận Tại Vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận…
- YouTube Lễ Truy Điệu, do Cô Nam Anh / NVR HD Radio thực hiện…
http://www.youtube.com/watch?v=Ca_utT6qtQc

** Hình ảnh do CH Lê Tiến Dũng (K. 4/71 Thủ Đức) thực hiện… NHẠC PHIM :No comments:

Post a Comment

View My Stats