Sunday 28 April 2013

BƯỚC CHÂN VIỆT NAM (thơ Uyên Thúy Lâm)
April 26, 2013 7:09 AM

BƯỚC CHÂN VIỆT NAM

Bước chân thuyền nhân
Mang bao người ra khơi
Dù phải làm mồi cho sóng dữ
Đói khát phong ba hải tặc tơi bời !
Bước chân thuyền nhân
Mang Việt nam ra khơi
Xa lánh loài bạo ngược
Sâu bọ làm người.

Tháng Tư đen xua vạn người ra biển
Gửi mệnh đời trên thuyền lá đơn sơ
Mẹ già vợ yếu con thơ
Ba người đi chỉ một người tới bến
Galăng, Bidong, Songkhla ai đến
Ai muôn đời chìm đáy nước, san hô
Khép mắt xuôi tay, thủy táng hải mồ !
Làn sóng người vẫn âm thầm rắn rỏi
Như Tiền nhân xưa đi mở cõi
Dẫu dạt về Mỹ Úc Á Âu Phi
Tìm đất Tự Do sinh tử sá gì.
Bước chân Việt Nam
Chào đất mới trăm phương.
Gian khó đau thương, khổ nhọc không lường.
Cuộc sống mới phải hồi sinh
Hoa trái tốt tươi trên đất lành ngày mới.

Trải ba mươi năm
Thế hệ sau thành công vượt trội.
Nghĩa ân nhuần gội,
Không quên cội nguồn
Đất Mẹ Việt Nam.

UYÊN THÚY LÂM
Boston
No comments:

Post a Comment

View My Stats