Saturday 30 March 2024

VIỆT NAM BỊ TỐ CÁO TRỢ GIÁ TÔM TRONG LÚC HÀ NỘI MUỐN MỸ RÚT KHỎI DANH SÁCH PHI THỊ TRƯỜNG (Người Việt TV)

 Việt Nam bị tố cáo trợ giá tôm trong lúc Hà Nội muốn Mỹ rút khỏi danh sách phi thị trường

Người Việt TV

March 29, 2024

https://www.nguoi-viet.com/nvtv-tin-tuc/nvtv-diem-tin-trong-ngay/viet-nam-bi-to-cao-tro-gia-tom-trong-luc-ha-noi-muon-my-rut-khoi-danh-sach-phi-thi-truong/

 

Việt Nam bị tố cáo trợ giá tôm trong lúc Hà Nội muốn Mỹ rút khỏi danh sách phi thị trường

Ủy Ban Thương Mại Mỹ vừa đề nghị đánh thuế cao tôm Việt Nam nhập cảng trong lúc Phó Thủ Tướng Trần Lưu Quang vận động để được ra khỏi danh sách 12 nền kinh tế phi thị trường.

 

NGHE & XEM >>>>  

 

 

No comments:

Post a Comment

View My Stats