Wednesday 25 June 2014

VIDEO : BIỂU TÌNH TẠI SÀI GÒN 24/6/2014 (Nguyễn Hùng - Danlambao)


VIDEO :
Protest rally in Saigon on 24 06 2014   -   Hung NguyenNo comments:

Post a Comment

View My Stats