Thursday 26 June 2014

THÊM 2 TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VIỆT NAM ĐƯỢC DÂN BIỂU HOA KỲ “ĐỠ ĐẦU” (Mạch Sống)
Posted on Wednesday, June 25, 2014 @ 15:57:36 EDT

Văn phòng Dân Biểu Alan Lowenthal (Dân Chủ, California) vừa thông báo rằng vị dân biểu này đã chính thức nhận “đỡ đầu” (nghĩa là bảo trợ tinh thần) cho MS Nguyễn Công Chính, đang chịu án 11 năm tù.

“Trên thật tế, Mục sư Nguyễn Công Chính đã bị bắt giam một cách tùy tiện chỉ vì ông làm việc theo đức tin và thực thi quyền tự do tôn giáo của mình - đây là một trong những quyền căn bản của con người được công nhận bởi chính Hiến Pháp Việt Nam.  Những hoạt động ôn hòa của Mục sư Chính trong việc chỉ trích những chính sách nhà nước không thể là lý do cho sự tiếp tục giam cầm của ông cũng như sự tấn công và sách nhiễu liên tục của nhà cầm quyền đối với cá nhân và gia đình của ông.” Dân Biểu Lowenthal nói.

Trong thời gian gần đây, trường hợp của MS Nguyễn Công Chính đã được nêu lên bởi Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio (Cộng Hoà, Florida) tại buổi điều trần bổ nhiệm tân đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam ngày 17 tháng 6 (xem http://youtu.be/XTRYWUbmQ-s?t=7m26s). Trước đó, ngày 29 tháng 5 Dân Biểu Bill Posey (Cộng Hoà, Florida) đã viết thư trực tiếp cho Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng để yêu cầu trả tự do cho MS Nguyễn Công Chính. Ngày 23 tháng 4 DB Lowenthal cũng đã viết thư cho Thủ Tướng Dũng với yêu cầu tương tự.

“Vận động các dân biểu đỡ đầu là một phần trong chiến dịch Đòi Tự Do Cho Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam do BPSOS phát động cuối tháng 7 năm ngoái”, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc BPSOS, giải thích.

Nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền vào cuối năm 2012, Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos đưa ra đề án “Bảo Vệ Tự Do” nhằm kêu gọi các vị dân biểu mỗi người bảo trợ tinh thần cho một tù nhân lương tâm và làm mọi việc có thể để đòi tự do vô điều kiện cho tù nhân lương tâm ấy.

Qua các cuộc tổng vận động do BPSOS phối hợp năm 2013 và 2014, các phái đoàn người Việt đến từ nhiều chục tiểu bang đã kêu gọi dân biểu của mình đỡ đầu cho tù nhân lương tâm Việt Nam.

Nhờ vậy mà số tù nhân lương tâm người Việt được đỡ đầu đã vượt hẳn so với các quốc gia khác. Tổng cộng có 27 tù nhân lương tâm trên thế giới hiện được các dân biểu Hoa Kỳ đỡ đầu. Trong đó mười người đã là người Việt, không kể hai tù nhân lương tâm được đỡ đầu và đã được tự do: Ts. Cù Huy Hà Vũ và Nguyễn Tiến Trung.

Theo Ts. Thắng, mục tiêu của cuộc vận động Quốc Hội cho 6 tháng tới đây là tự do tôn giáo song song với quyền lao động.

“Chúng ta cần tập trung vào hai mũi nhọn nhân quyền này để đẩy lùi TPP cho Việt Nam cho đến khi chính quyền Việt Nam chấp nhận cải thiện nhân quyền căn bản và không quay lui”, Ts. Thắng nói.
Tháng 5 vừa qua, DB Ted Poe (Cộng Hoà, TX) đã đỡ đầu MS Dương Kim Khải.

Ngoài ra, nữ Dân Biểu Loretta Sanchez (Dân Chủ, California) cũng vừa nhận “đỡ đầu” cho LS. Lê Quốc Quân.

Bài liên quan:

Cuộc Tổng Vận Động Chót Cho Năm Nay

Lời Kêu Gọi Tham Gia Vận Động Nhân Quyền và Toàn Vẹn Lãnh Thổ Cho Việt Nam

Tuyên Bố Về Chương Trình Quốc Tế Vận Yểm Trợ Nỗ Lực Bảo Vệ Tổ Quốc Của Toàn DânNo comments:

Post a Comment

View My Stats