Tuesday 24 June 2014

CÔNG AN TỈNH VĨNH LONG XÂM PHẠM QUYỀN TỰ DO TÔN GIÁO (VRNs)
VRNs
Đăng ngày: 25.06.2014

VRNs (25.06.2014) – Vĩnh Long – Vào lúc 8g sáng, ngày 05-06-2014 tại tư gia CTS Nguyễn Kim Lân số 191/8A, Đường Lò Rèn, Khóm I, TP Vĩnh Long, Tỉnh VL. Đồng đạo gồm 17 người đang họp mặt để nghe hiền huynh Chánh Trị Sự Hứa Phi chia sẻ tin tức đạo sự và phân tích rõ về Chức Sắc phàm phong, và Chức Sắc Thiên Phong cho đồng đạo nghe thì chính quyền, công an kéo đến sách nhiểu.

Chánh trị sự Hứa Phi

Phía chính quyền, công an gồm có:
1-      Ông Bạch – Phó công an Thành Phố Vĩnh Long
2-      Ô. Nguyễn Phan Hải Trung – Công an phường 4 – mặc sắc phục
3-      Ô. Nguyễn Tấn Lạc – Công an an ninh tỉnh VL
4-      Ô. Chính – Phó Ban Tôn Giáo Tỉnh VL
5-      Bà Thủy – Phó BTG tỉnh VL.
6-      Ô. Nguyễn Tuấn Tiến – Thư ký văn phòng UBND phường 4 – VL
7-      MTTQ phường 4 – VL (không biết tên)
8-      Ô. Nguyễn Văn Bé – Lễ Sanh Cai Quản họ đạo phường I – VL (Người của nhà nước dựng lên)
9-      Bà Trần Thị Hữu – Giáo Sư – Đại diện Hội Đồng Chưởng Quản tại họ đạo phường I – VL (Người của nhà nước dựng lên).
10-  Một số cán bộ công an, chính quyền đứng phía ngoài cổng nhà trên 10 người. Tổng số người vào trong nhà và ở ngoài sân có trên 20 người.

Chính quyền, công an tỉnh Vĩnh Long dùng Nghị Định 92 áp lực buộc Chánh Trị Sự Nguyễn Kim Lân, và nữ CTS Nguyễn Bạch Phụng phải đăng ký xin phép chính quyền khi hội họp, hoặc cúng kính đông người, họ áp đảo, khống chế tinh thần đồng đạo bằng cách huy động tất cả các ban ngành, chụp hình, quay phim liên tục.
Đồng đạo phản đối nhứt quyết không đăng ký, xin phép vì chúng tôi thực hiện quyền tự do tín ngưỡng thiêng liêng của chúng tôi mà không ai có quyền xâm phạm.
Ông Chính – Phó BTG tỉnh cho rằng: “Tự do phải nằm trong khuôn khổ pháp luật chứ không phải tự do rồi muốn làm gì thì làm”.
Trong lúc ông Chính đang nói thì nhìn ngoài đường thấy có một người nữ đi vào, ăn mặc như người đời không chút gì là đạo, đó là bà Trần Thị Hữu – Người của nhà nước phong phẩm vị Giáo Sư HĐCQ. Có một em lên tiếng chụp hình bà Giáo Sư kỷ niệm, nghe nói chụp hình bà Hữu quay lưng đi trở ra, nhưng đồng đạo vẫn chụp được.
Chánh Trị Sự Nguyễn Kim Lân, CTS Nguyễn Văn Bé, CTS Nguyễn Bạch Phụng, Thông Sự Nguyễn Thị Thu, Thông Sự Lê Ngọc Thuận…. cùng một số đồng đạo khác lên tiếng: “Đạo Cao Đài do Đức Thượng Đế mở ra để tận độ nhân loại nên không có luật pháp nào nghiêm cấm hay hạn chế tôn giáo Cao Đài trong một khuôn khổ của nước CHXHCNVN nầy. Tự do tôn giáo là quyền thiêng liêng của mọi người công dân, yêu cầu chính quyền, công an phải tôn trọng”.
Bà Thủy – Phó BTG tỉnh vừa tới ngồi vào ghế thì đồng đạo chụp hình bà lưu niệm, bà Thủy phản đối không cho chụp hình, muốn chụp thì phải xin phép bà đồng ý cho mới được chụp.
Một số đồng đạo lên tiếng, “đây là tư gia của chúng tôi, chúng tôi có quyền, vì quí vị là khách không được mời mà tự tiện đến đây gây rối, và sách nhiểu tôn giáo, chúng tôi chụp để lấy làm bằng chứng”.
Trong lúc công an đang nói chuyện với đồng đạo thì có một người ở ngoài đi vào đưa cho ông Bạch – Phó công an Vĩnh Long tờ giấy, đó chính là Thông Tri của ông Nguyễn Thành Tám trục xuất Chánh Trị Sự Hứa Phi.
Ông Lễ Sanh Bé (Người của nhà nước dựng lên) phát biểu: “Các anh dầu sau cũng ở trong đất nước nầy nên các anh phải tuân theo luật pháp nhà nước, muốn làm gì thì phải xin phép”.
Chánh Trị Sự Hứa Phi ý kiến: “Anh muốn điều khiển chính quyền, công an nữa phải không? Tôi nói cho anh biết, anh về nói với ông Nguyễn Thành Tám rằng tôi không phải là người của ông mà ông có quyền gì trục xuất tôi. Nếu ông đưa Thông Tri nầy cho tôi, tôi sẽ xé đó, còn anh là Lễ Sanh của HĐCQ, cai quản Thánh Thất Vĩnh Long mà anh ăn mặc như người đời, tác phong đạo đức cùa anh như vậy cũng đủ để chúng tôi đánh giá rồi, anh muốn nói chuyện với tôi thì anh hãy lật cuốn Pháp Chánh Truyền ra xem trong đó có từ nào nói  Ban Cai Quản họ đạo hay không? Và anh đem Bát Đạo Nghị Định ra xem, Nghị Định thứ 8 nói gì trong đó. Vì vậy anh không đủ tư cách để nói chuyện với chúng tôi”.
Bà Thủy và ông Lễ Sanh Bé tự đứng dậy ra về, Chính quyền, công an từ từ rút về vào lúc 12g cùng ngày.

NHẬN XÉT
Chính quyền công an tỉnh Vĩnh Long vẫn cố tình xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng của Đạo Cao Đài.
Đây là một bằng chứng để gởi đến Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc kiện chính quyền, công an tỉnh VL vi phạm Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo.
Chúng tôi yêu cầu đồng đạo hãy giữ vững đức tin đối với Đức Chí Tôn, bảo thủ luật pháp chơn truyền và thực thi lời minh thệ “…Hiệp đồng chư môn đệ gìn luật lệ Cao Đài…”, chúng ta phải biết sử dụng quyền dân chủ của mình và tâm niệm lời dạy của Đức Hộ Pháp: “Từ đây không cho ai phạm đến quyền mình, vì quyền mình là quyền Thầy, còn một mặt tín đồ, Hội Thánh vẫn giữ quyền Hội Thánh”.

Khối Nhơn Sanh


No comments:

Post a Comment

View My Stats