Tuesday 31 May 2022

NÓI VẬY HÓA RA 'CHỬI CHA' BỘ CHÍNH TRỊ À? (Hoàng Mai / VNTB)

 Nói vậy hóa ra là ‘chửi cha’ Bộ Chính trị à?  

Hoàng Mai  -  Việt Nam Thời Báo

31.05.2022 7:10

https://vietnamthoibao.org/vntb-noi-vay-hoa-ra-la-chui-cha-bo-chinh-tri-a/

 

(VNTB) – Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long: “đã đến lúc phải sửa đổi luật khám, chữa bệnh”.

 

Theo dõi trên ti vi về phiên họp Quốc hội đang diễn ra, khá bất ngờ khi nghe những lời phát biểu công khai của Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, và nội dung này không phải “lỡ lời”, mà sau đó còn đàng hoàng đăng trên trang web của Bộ Y tế.

 

Ông Nguyễn Thanh Long nói vầy với trúc trắc câu từ xin được dẫn nguyên văn: “Để thể chế hóa quan điểm của Đảng, khắc phục những tồn tại, hạn chế của Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 và giải quyết các vấn đề về thực tiễn phát sinh chưa có cơ sở pháp lý, việc xây dựng Dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi là rất cần thiết”.

 

Ông Long đọc tờ trình với những diễn giải như xây dựng Dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) là nhằm cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, khắc phục những hạn chế, bất cập, giải quyết những vấn đề mới phát sinh để phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân theo định hướng công bằng, chất lượng, hiệu quả, phát triển và hội nhập quốc tế; tăng cường hiệu lực, hiệu quả, trật tự, kỷ cương, kỷ luật của công tác quản lý nhà nước về hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

 

Người nước ngoài khám bệnh, chữa bệnh phải sử dụng thành thạo tiếng Việt

 

Dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) gồm 12 chương và 106 điều. Trong đó tập trung vào các nhóm chính sách lớn gồm: Nâng cao kỹ năng hành nghề, tăng cường quản lý hoạt động của người hành nghề; Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; Tăng cường phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính trong khám bệnh, chữa bệnh; Tăng cường phát triển y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; Đổi mới một số quy định liên quan điều kiện bảo đảm thực hiện.

 

Về tăng cường phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính trong khám bệnh, chữa bệnh, Tờ trình do ông Nguyễn Thanh Long đọc cho biết, thực hiện việc cải cách trong cấp giấy phép hành nghề theo hướng: tập trung đầu mối cấp, quản lý hoạt động của người hành nghề thông qua việc giao Hội đồng Y khoa tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hành nghề.

 

Việc thực hiện việc phân cấp về cấp giấy phép hoạt động theo hướng: Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp cho các cơ sở trực thuộc Bộ; Sở Y tế cấp cho các cơ sở còn lại trên địa bàn, bao gồm cả bệnh viện tư nhân và các cơ sở thuộc các Bộ, ngành khác.

 

Phân cấp thẩm quyền phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật, cho phép áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới theo hướng Bộ Y tế chỉ cho phép đối với các kỹ thuật lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam hoặc các kỹ thuật chuyên môn sâu như ghép tạng; Cơ quan quản lý y tế các Bộ, ngành và địa phương sẽ cho phép áp dụng đối với các kỹ thuật còn lại.

 

Về hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Tờ trình của Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, tiếp tục duy trì hệ thống các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cả nhà nước và tư nhân như hiện nay, nhưng có sự thay đổi về phân cấp chuyên môn theo Nghị quyết số 20-NQ/TW của Bộ Chính trị, theo đó hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tổ chức thành 3 cấp theo chuyên môn gồm: Cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu; Cấp khám bệnh, chữa bệnh cơ bản; Cấp khám bệnh, chữa bệnh chuyên sâu.

 

Bộ trưởng Bộ Y tế chịu trách nhiệm quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (dừng trích)

 

Nếu hiểu theo cách của học trò phổ thông trung học, thì những văn vẻ ở trên của ông Bộ trưởng Y tế rõ ràng hàm ý đổ trách nhiệm về các than phiền của dân chúng khi đến khám chữa bệnh là từ “quan điểm của Đảng”, cũng như việc “thể chế hóa quan điểm” này từ các bộ trưởng tiền nhiệm, bao gồm luôn cả Quốc hội những nhiệm kỳ trước đó khi chậm chạm bổn phận là cơ quan lập pháp.

 

Giờ thì xem ra trong chừng mực nào đó, ông Bộ trưởng đang có ý “xóa bàn làm lại” từ căn bản là sửa đổi luật.

 

---------------------

Tin Bài Liên Quan:

 

VNTB – Thiên hạ luận: Bộ Y tế chuẩn bị “đường lui”?

 

VNTB – Thiên hạ luận: Đừng đổ lỗi cho địa phương

 

VNTB – Không ép dân ‘chọt’ thì lấy đâu ra gã bán ‘kit’ cắt cổ?

 

VNTB – Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu ‘thần tốc xét nghiệm’(bài 3)

No comments:

Post a Comment

View My Stats