Thursday 27 February 2014

VAI TRÒ CỦA NGƯỜI DÂN VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH DÂN CHỦ HÓA ĐẤT NƯỚC (Trâm Oanh pv LS Vũ Đức Khanh)
Trâm Oanh  thực hiện
Đăng ngày: 26.02.2014

VRNs (26.02.2014) – Từ Canada, Luật sư Vũ Đức Khanh nhận định về vai trò của người dân Việt Nam trong quá trình dân chủ hóa đất nước, đứng trước kinh nghiệm nóng hổi của người dân tại Ukraina vừa qua.

Cuộc phỏng vấn này được thực hiện bởi Trâm Oanh, thành viên của Tổ chức Phóng viên không biên giới, hiện sống tại Đức.
No comments:

Post a Comment

View My Stats