Friday 28 February 2014

THÔNG BÁO SỐ 9 CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐỊNH THÀNH LẬP HIỆP HỘI DÂN OAN VIỆT NAM (Nguyễn Xuân Ngữ - HHDOVN) (Hiệp Hội Dân Oan Việt Nam)
Việt Nam, ngày 28/02/2014

1.      Ngày 28/02/2014, chúng tôi đã nhận được văn bản của Bộ Nội vụ trả lời về việc thành lập Ban vận ađộng Hiệp hội Dân oan Việt Nam (có bản sao sau đây).


2.      Chúng tôi phản đối văn bản này của Bộ Nội vụ, vì có nội dung cấm công dân thực hiện quyền tự do lập hội trái Hiến Pháp 2013 và trái Thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

3.      Chúng tôi sẽ chính thức có bản khiếu nại đến Bộ Nội vụ trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ đề nghị Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các Đại biểu Quốc hội đã thông qua Hiến pháp 2013 có những biện pháp để đảm bảo những quyền tự do dân chủ của công dân, trong đó có quyền tự do lập hội, kiên quyết loại trừ ra khỏi bộ máy nhà nước những quan chức không hiểu biết Hiến pháp và có hành vi cản trở những quyền tự do dân chủ này, khiến Hiến pháp 2013 không được thực thi nghiêm chỉnh, làm giảm uy tín của Quốc hội và Chính phủ.

Thay mặt những người định thành lập “Hiệp hội Dân oan Việt Nam”

Nguyễn Xuân Ngữ

Ban vận động Hiệp hội Dân oan Việt Nam gửi trực tiếp cho BVN.

Xem blog của Ban vận động: http://danoanviet.blogspot.com

Được đăng bởi bauxitevn vào lúc 00:06


No comments:

Post a Comment

View My Stats