Friday 28 February 2014

ĐÁM TANG BÁO SÀI GÒN TIẾP THỊ (Nguyễn Xuân Diện-Blog)
Thứ Sáu, ngày 28 tháng 2 năm 2014

Báo Sài Gòn Tiếp Thị đã bị bức tử 

Như vậy, sau 19 năm tồn tại, sáng nay ngày 28/2/2014, tờ báo này đã chính thức bị bức tử.

Đây là một tờ báo đã có nhiều đóng góp cho đất nước. Nơi đây cũng đã có nhiều góc phản ánh hiện thực nhiễu nhương của xã hiện tại, điều mà giới cầm quyền thường gọi là "nhạy cảm"...

XEM TIẾP :   


hoặc-----------------------------------

No comments:

Post a Comment

View My Stats