Thursday 27 February 2014

MỘT SỐ NHÀ VĂN VIỆT NAM DỰ ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ CHỨC "VĂN ĐOÀN VIỆT NAM ĐỘC LẬP" (FB Phạm Đình Trọng)
Phạm Đình Trọng

Thứ Năm, 27/02/2014

Dự định của một số nhà văn ở Sài Gòn về một tổ chức độc lập của các nhà văn Việt Nam đã được cụ thể hóa trong cuộc gặp với nhà văn Nguyên Ngọc ở Sài Gòn ngày 21.1.2014. Ngày đó, trên fb Phạm Đình Trọng đưa ảnh bảy người tham dự cuộc gặp, tôi chỉ dè dặt ghi lại thời gian và không gian cuộc gặp lịch sử đó với dòng chữ SÀI GÒN 21.1.2014. SAU CUỘC GẶP ĐÁNG NHỚ.

Sau đó nhà văn Nguyên Ngọc cũng đã có cuộc gặp với một số nhà văn ở Hà Nội. Bản dự thảo TUYÊN BỐ CỦA BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP VĂN ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM đã được gửi bằng thư điện tử tới một số nhà văn người Việt ở trong nước, ngoài nước và đều nhận được hưởng ứng tích cực. Từ 7 người ban đầu đến nay đã có 35 nhà văn tham gia Văn đoàn chỉ với mục đích vì văn chương Việt, văn hóa Việt.

Trong buổi làm việc thứ hai của nhà văn Nguyên Ngọc với nhóm Văn đoàn Sài Gòn ngày 26.2.2014 đã xác định những điều quan trọng nhất của Văn đoàn để Văn đoàn từng bước có mặt trong đời sống văn chương Việt Nam.

Ảnh: Cuộc gặp lần 1 và lần 2 của nhóm Văn đoàn Việt Nam tại Sài Gòn

No comments:

Post a Comment

View My Stats