Wednesday 26 February 2014

NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ TƯ 26-2-2014
Posted by News on February 26th, 2014  | Comments Off

Bài Viết Mới

Tin thứ Tư, 26-02-2014

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

- Chị tôi (Phạm Thanh Nghiên).
- Tương quan văn hóa và dân chủ nhìn từ Ukraina (RFA). - Bài học cho Việt Nam từ sự kiện Ukraine (BBC). “Việt Nam phải có một mức độ chính trị thích ứng với sự chuyển đổi đó, tức là chuyển đổi từ trong nước, với chuyển đổi ở những nước ngoài mà mình muốn gia nhập với” – UCRAINA (Thái Bá Tân).
<- Hỗ trợ cho các nhà tranh đấu trong nước như thế nào? (RFA). “Mục sư Nguyễn Trung Tôn từ Thanh hóa cho rằng lý do để một người đấu tranh dân chủ không tham gia vào một tổ chức nào là do chưa có tổ chức nào đủ sức hút để họ tin tưởng tham gia và vì họ sợ. Họ nghĩ rằng nếu tham gia vào một tổ chức cụ thể nào đó sẽ bị công an quan tâm gây khó khăn hơn cho họ, như vậy họ chọn lựa đứng một mình. Như vậy họ vô tình bị mắc lừa và đã đánh mất khả năng đấu tranh của bản thân.
- Vụ Đà Nẵng dọa kiện Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Trần Hồng Hà: “Chúng tôi sẽ làm để không bao giờ bị kiện” (TP).

KINH TẾ


VĂN HÓA-THỂ THAO


GIÁO DỤC-KHOA HỌC


XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG


QUỐC TẾ

- Lãnh Đạo Từ Sau Lưng Quần Chúng (Nguyễn Xuân Nghĩa).
* RFA: Audio: + Sáng 25-02-2014; + Tối 25-02-2014.
* RFI: 25-02-2014


No comments:

Post a Comment

View My Stats