Friday 28 February 2014

LS LÊ QUỐC QUÂN BỊ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ TRONG TRẠI GIAM (PV.VRNs)
Pv.VRNs
Đăng ngày: 28.02.2014

VRNs (28.02.2014) – Sài Gòn – “Theo qui định tại khoản 3 Điều 22 Luật Thi hành án Hình sự (“Luật THA HS”): “Trong thời gian chờ chuyển đến nơi chấp hành án phạt tù, người chấp hành án được hưởng chế độ như đối với phạm nhân.”

Như vậy, trong thời gian này, Ls Quân “được gặp thân nhân một lần trong 01 tháng, mỗi lần gặp không quá 01 giờ, trường hợp đặc biệt thì được kéo dài thời gian nhưng không quá 03 giờ.” Cha Giuse Đinh Hữu Thoại cho biết.

Tuy nhiên, hôm 26.02, gia đình Ls Quân đi thăm ông nhưng cán bộ trại giam vẫn không cho gặp mặt. Ông Lê Quốc Quyết, em trai Ls Quân viết trên facebook: “Sau phiên tòa phúc thẩm, gia đình mình vẫn chưa có bất cứ thông tin gì về anh Quân. Không biết liệu anh có tiếp tục tuyệt thực hay không. Vừa rồi lên trại, họ cứ nói lãnh đạo đi vắng, sau một buổi chờ đợi và một hồi đôi co thì lãnh đạo trại ra gặp và nói rằng đã đề xuất lên trên “về việc thăm gặp của gia đình sau xử”, qua nhiều nơi và cuối cùng quyết định chưa được thăm gặp anh Quân. Lí do là tuy là sau xử nhưng chưa có quyết định thi hành án nên anh Quân vẫn trong chế độ tạm giam và không được gặp. Lãnh đạo trại còn nói là việc anh Quân chuyển đi trại khác họ cũng không có nghĩa vụ thông báo mà chỉ có trại tại nơi nhận sẽ thông báo cho gia đình trong vòng 05 ngày!.”

Vấn đề ông Quyết đặt ra là trong khi Ls Quân vẫn đang bị tạm giam và chưa có quyết định thi hành án, thì gia đình ông Quyết có được thăm gặp Ls Quân hay không?

Để giải đáp thắc mắc của ông Quyết, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn giữa VRNs với Lm. Giuse Đinh Hữu Thoại, Trưởng Văn phòng Công Lý và Hòa Bình, DCCT Sài Gòn.

VRNs: Thưa cha, cơ quan thẩm quyền nào sẽ ra quyết định thi hành án? Các cơ quan nào hay cá nhân nào sẽ nhận được quyết định thi hành án?
Lm. Giuse Đinh Hữu Thoại: “Trường hợp Ls Quân, theo qui định của Luật thi hành án hình sự (“Luật THA HS”), Tòa án sẽ ra Quyết định THA. “Quyết định THA phải ghi rõ họ tên, chức vụ người ra quyết định; bản án, quyết định được thi hành; tên cơ quan có nhiệm vụ thi hành quyết định THA; họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú của người bị kết án; thời hạn chấp hành án phạt tù, thời hạn chấp hành hình phạt bổ sung… Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định THA phạt tù và hình phạt bổ sung, Tòa án đã ra quyết định phải gửi quyết định thi hành án cho cá nhân, cơ quan sau đây: a) Người chấp hành án; b) Viện kiểm sát cùng cấp; c) Cơ quan THA HS Công an cấp tỉnh, cơ quan THA HS cấp quân khu; d) Trại tạm giam nơi người phải chấp hành án đang bị tạm giam; đ) Cơ quan THA HS Công an cấp huyện nơi người phải chấp hành án đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ hoặc đang tại ngoại; e) Sở Tư pháp nơi Tòa án đã ra quyết định THA có trụ sở.” (Điều 21 Luật THA HS).
Như vậy, Tòa án sẽ không gửi quyết định THA cho gia đình.”

VRNs: Thưa cha, trong trường hợp của Ls Lê Quốc Quân, sau khi kết thúc phiên tòa phúc thẩm vẫn đang bị tạm giam. và chưa có quyết định thi hành án. Vậy nếu như Tòa án đã ra quyết định thi hành án đối với Ls Quân thì cơ quan thẩm quyền nào sẽ gửi thông báo này về cho gia đình Ls Quân?
Lm. Giuse Đinh Hữu Thoại: “Theo qui định tại Điều 22 Luật THA HS, như trường hợp của Ls Quân đang bị tạm giam “thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định THA, trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh, cơ quan THA HS Công an cấp huyện phải tống đạt quyết định THA cho người bị kết án và báo cáo cơ quan THA HS Công an cấp tỉnh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo, cơ quan THA HS Công an cấp tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, lập danh sách người chấp hành án phạt tù để báo cáo cơ quan quản lý THA HS thuộc Bộ Công an. Trường hợp người bị kết án phạt tù đang bị tạm giam tại trại tạm giam thuộc Bộ Công an thì trại tạm giam phải tống đạt quyết định THA cho người bị kết án, hoàn chỉnh hồ sơ và báo cáo cơ quan quản lý THA HS thuộc Bộ Công an.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của cơ quan THA HS Công an cấp tỉnh hoặc trại tạm giam thuộc Bộ Công an, cơ quan quản lý THA HS thuộc Bộ Công an ra quyết định đưa người chấp hành án đi chấp hành án.”
Và khoản 3 Điều 26 Luật THA HS qui định như Trại giam trả lời cho ông Quyết là: “Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận người chấp hành án, trại giam, trại tạm giam, cơ quan THA HS Công an cấp huyện phải thông báo cho Tòa án đã ra quyết định THA, thân nhân của người chấp hành án phạt tù biết và báo cáo cơ quan quản lý THA HS”.

VRNs: Thưa cha, vậy trong thời gian này, Ls Quân vẫn đang bị tạm giam, nếu chưa có quyết định thi hành án, chưa chuyển đến nơi chấp hành án  thì gia đình Ls Quân được thăm gặp Ls Quân như thế nào?
Lm. Giuse Đinh Hữu Thoại: Điều quan trọng là theo qui định tại khoản 3 Điều 22 Luật THA HS: “Trong thời gian chờ chuyển đến nơi chấp hành án phạt tù, người chấp hành án được hưởng chế độ như đối với phạm nhân.”
Như vậy, trong thời gian này, theo qui định viện dẫn trên và qui định  tại khoản 1 Điều 46 Luật THA HS, Ls Quân vẫn phải  “được gặp thân nhân một lần trong 01 tháng, mỗi lần gặp không quá 01 giờ, trường hợp đặc biệt thì được kéo dài thời gian nhưng không quá 03 giờ”.
Qui định trên nói rõ thêmtại khoản 3 Điều 22 Luật THA HS nói rằng, “Phạm nhân được khen thưởng thì được gặp thân nhân thêm một lần trong 01 tháng. Phạm nhân chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế trại giam hoặc lập công thì được gặp vợ hoặc chồng ở phòng riêng không quá 24 giờ…” Và “ Khi gặp thân nhân, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác, phạm nhân được nhận thư, tiền mặt, đồ vật, trừ đồ vật thuộc danh mục cấm…”.
Ngoài trường hợp đã nhận thư, tiền mặt, đồ vật… do thân nhân gửi khi gặp mặt, Ls Quân còn “được nhận tiền mặt, đồ vật do thân nhân gửi hai lần trong 01 tháng” theo qui định tại khoản 3 Điều 46 Luật THA HS.
Khoản 3 Điều 22 Luật THA HS còn quy định: “Phạm nhân được gửi mỗi tháng hai lá thư; trường hợp cấp bách thì được gửi điện tín… Phạm nhân được liên lạc điện thoại trong nước với thân nhân mỗi tháng một lần, mỗi lần không quá 05 phút… Phạm nhân bị ốm, bị thương thì được khám và điều trị tại cơ sở y tế của trại giam, trại tạm giam hoặc tại cơ sở chữa bệnh cấp huyện. Trường hợp phạm nhân bị bệnh nặng hoặc thương tích vượt quá khả năng điều trị của các cơ sở chữa bệnh đó thì được chuyển đến cơ sở chữa bệnh cấp tỉnh, bệnh viện quân đội hoặc bệnh viện trung ương để điều trị; trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải thông báo cho thân nhân hoặc đại diện hợp pháp của người đó biết để phối hợp chăm sóc, điều trị. Chế độ ăn, cấp phát thuốc, bồi dưỡng do cơ sở chữa bệnh chỉ định.”  (Điều 46, 47, 48 Luật THA HS).”

VRNs: Xin cám ơn cha

Sau khi kết thúc phiên tòa phúc thẩm của Ls Quân hồi ngày 18.02.2014, gia đình Ls Quân vẫn chưa được một lần thăm gặp ông và rất lo lắng không biết tình trạng sức khỏe của Ls Quân ra sao. Gia đình Ls Quân chỉ biết rằng, sức khỏe của Ls Quân rất nguy kịch khi ông bị ngất xỉu ngay trong phiên tòa phúc thẩm, bởi vì tính đến vào thời điểm hôm đó, Ls Quân đã trải qua suốt 17 ngày tuyệt thực trong trại giam.

Ls Lê Quốc Quân bị kết án 30 tháng tù giam, truy thu 600 triệu tiền thuế và phạt 1,2 tỉ đồng VN, vì tội danh trốn thuế theo Điều 161 Bộ Luật Hình sự, trong phiên tòa sơ thẩm ngày 02.10.2013, và y án trong phiên tòa phúc thẩm vào ngày 18.02.2014.

Sau đó, nhiều tổ chức Nhân quyền trên thế giới, Bộ ngoại giao Hòa Kỳ… quan ngại về bản án được cho là “bất nhân” và “không phù hợp  với quyền tự do ngôn luận và những nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị cũng như các cam kết thể hiện trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế”. này.

Ls Lê Quốc Quân được Đại diện của Hoa Kỳ nêu đích danh trong buổi Kiểm điểm định kỳ phổ quát trước Liên Hiệp Quốc, hồi ngày 07.02.2014, tại Thụy Sỹ.

Pv.VRNsNo comments:

Post a Comment

View My Stats