Sunday 28 April 2024

KIẾN NGHỊ KHẨN THIẾT, MONG MUỐN CHÁY BỎNG! (Nguyễn Đình Bin)

 Kiến nghị khẩn thiết, mong muốn cháy bỏng! 

Nguyễn Đình Bin

 Posted on 29/04/2024 by Boxit VN

 https://boxitvn.online/?p=88445

 

Đảng phải từ bỏ học thuyết Mác-Lênin đã thực sự lỗi thời. Đây chính là cội nguồn đẻ ra đặc quyền đặc lợi, các nhóm lợi ích vị kỷ, làm cho kinh tế thị trường méo mó, không phát huy được đầy đủ các mặt mạnh vốn có; ngược lại, đã tạo ra mảnh đất mầu mỡ cho các mặt tiêu cực phát triển, nạn tham nhũng và các quốc nạn khác, ngày càng trầm trọng, đang tiếp tục hoành hành, phá hoại chính đảng, nhà nước và xã hội ta, đến tận cội rễ là con người, đặc biệt nguy hiểm là người nắm quyền sinh, quyền sát quốc gia; bất chấp Đảng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp, thực sự tâm huyết, quyết liệt, sát sao của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đến nay đã qua hai nhiệm kỳ rưỡi liền, ra sức tự xây dựng, tự chỉnh đốn, ra sức đốt lò và tăng cường các biện pháp phòng, chống khác. các siêu đại án, các vụ xử lý kỷ luật và hình sự liên tiếp, dồn dập các lãnh đạo cao nhất cấp trung ương và tỉnh thành, và từ nhiệm của 5 Ủy viên Bộ chính trị, kế tiếp nhau, trong đó 2 là Chủ tịch nước, và 1 là Chủ tịch Quốc hội, vừa diễn ra, đã minh chứng hùng hồn điều đó.

 

Thảm trạng này chưa từng xẩy ra, từ khi Đảng CSVN cầm quyền, đã chứng tỏ: thể chế chính trị hiện hành đang khủng hoảng trầm trọng!

 

Cũng như tại Đại hội VI, trước khủng hoảng kinh tế-xã hội, Tổng bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh và Trung ương Đảng khóa V đã thức tỉnh, dũng cảm từ bỏ mô hình kinh tế Mác-Lênin Xã hội chủ nghĩa đã hoàn toàn lỗi thời, để chấp nhận và vận dụng kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, là thành tựu chung của nhân loại, mà đến thời điểm đó, Tổng bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh và Đảng vẫn kiên quyết chống lại; thì tại Đại hội XIV tới, để thoát khỏi khủng hoảng thể chế chính trị hiện hữu, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Trung ương Đảng khóa XIII, hãy noi gương Tổng bí thư Trường Chinh và Trung ương Đảng khóa V, dũng cảm từ bỏ học thuyết Mác-Lênin đã thực sự cổ hủ, chấp nhận và vận dụng mô hình thể chế chính trị tốt nhất, kiểm soát quyền lực hiệu quả nhất, phát huy dân chủ và sức sáng tạo của toàn dân tộc mạnh mẽ nhất, đã được chứng minh trên thế giới. Mô hình thể chế chính trị này cũng là một thành tựu chung của nhân loại cho đến nay. Đó là nhà nước pháp quyền thực sự, mà các nước phương Tây, Dân chủ, và hầu hết các nước láng giềng ASEAN, trong đó có các quốc gia tiên tiến, giầu có, hùng mạnh, văn minh, là đối tác chiến lược toàn diện, hợp tác toàn diện của nước ta, đang thực hiện.

 

Nguyễn Đình Bin

80 tuổi đời, 62 tuổi Đảng. nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao; Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài; Phó Bí thư Đảng ủy Khối đối ngoại TƯ (trực thuộc Ban Bí thư TƯ Đảng); một trong 10 người được phong hàm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHXHCNVN đợt đầu tiên; Đại sứ tại Nicaragua, kiêm nhiệm Ecuador và tại Pháp, kiêm nhiệm Bồ Đào Nha./.

 

                                                         ***

 

1)- Sắp tròn nửa thế kỷ rồi (30/4/1975 – 30/4/2024)!

- Thống nhất Tổ quốc.

- Chấm dứt cuộc chiến huynh đệ tương tàn khốc liệt, diễn ra mấy thập niên liền, do sự thống trị, can thiệp, chiến tranh xâm lược liên tiếp của các thế lực ngoại bang hùng mạnh, và sự đối đầu trực tiếp trên đất nước ta của hai học thuyết (chủ nghĩa) trên thế giới.

Nhưng,

Thật đau buồn và lo lắng:

- Dân tộc ta vẫn còn phân ly!

- Vết thương dân tộc vẫn còn rỉ máu!

 

2)- Giờ đây,

- Đất nước đang đối mặt với những thử thách, nguy cơ chưa từng thấy, cả về đối nội và đối ngoại!

- Sự hội tụ cả hai mặt thuận và nghịch, cả đối nội và đối ngoại, đều đã đến điểm nút, tạo ra một thời cơ lịch sử.

- Có thể nói là vận nước đang đến!

 

3)- Hơn lúc nào hết,

- Vì vận mệnh và sự phát triển của dân tộc, của Tổ quốc, trong đó có tất cả các gia đình con dân Việt chúng ta;

- Và vì vận mệnh của chính ĐẢng Cộng sản Việt Nam;

Trong thời đoạn hiểm nghèo, cũng là cơ hội ngàn vàng này,

 

A)- Tôi khẩn thiết kiến nghị trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đang gánh trọng trách lãnh đạo đất nước, được hiến định hẳn hoi tại điều 4 Hiến pháp, đặc biệt là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu Đảng, cũng là nhà lãnh đạo tối cao của đất nước

Hãy quyết định thực thi những kiến nghị, theo chủ trương của Đảng, tôi đã đệ trình cách đây sắp tròn 4 năm, lên Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và tất cả các thành viên còn đương nhiệm Trung ương Đảng khóa XII, để chuẩn bị cho Đại hội XIII, mà điểm cốt lõi tôi đã trình bầy tại bài viết đã đưa lên mạng, đúng 2 năm trước (xin post lại tiếp theo bài viết này)(*).

 

Tựu trung là:

 

Đảng phải từ bỏ học thuyết Mác-Lênin đã thực sự lỗi thời. Đây chính là cội nguồn đẻ ra đặc quyền đặc lợi, các nhóm lợi ích vị kỷ, làm cho kinh tế thị trường méo mó, không phát huy được đầy đủ các mặt mạnh vốn có; ngược lại, đã tạo ra mảnh đất mầu mỡ cho các mặt tiêu cực phát triển, nạn tham nhũng và các quốc nạn khác, ngày càng trầm trọng, đang tiếp tục hoành hành, phá hoại chính đảng, nhà nước và xã hội ta, đến tận cội rễ là con người, đặc biệt nguy hiểm là người nắm quyền sinh, quyền sát quốc gia; bất chấp Đảng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp, thực sự tâm huyết, quyết liệt, sát sao của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đến nay đã qua hai nhiệm kỳ rưỡi liền, ra sức tự xây dựng, tự chỉnh đốn, ra sức đốt lò và tăng cường các biện pháp phòng, chống khác. các siêu đại án, các vụ xử lý kỷ luật và hình sự liên tiếp, dồn dập các lãnh đạo cao nhất cấp trung ương và tỉnh thành, và từ nhiệm của 5 Ủy viên Bộ chính trị, kế tiếp nhau, trong đó 2 là Chủ tịch nước, và 1 là Chủ tịch Quốc hội, vừa diễn ra, đã minh chứng hùng hồn điều đó.

 

Thảm trạng này chưa từng xẩy ra, từ khi Đảng CSVN cầm quyền, đã chứng tỏ: thể chế chính trị hiện hành đang khủng hoảng trầm trọng!

 

Cũng như tại Đại hội VI, trước khủng hoảng kinh tế-xã hội, Tổng bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh và Trung ương Đảng khóa V đã thức tỉnh, dũng cảm từ bỏ mô hình kinh tế Mác-Lênin Xã hội chủ nghĩa đã hoàn toàn lỗi thời, để chấp nhận và vận dụng kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, là thành tựu chung của nhân loại, mà đến thời điểm đó, Tổng bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh và Đảng vẫn kiên quyết chống lại;

thì tại Đại hội XIV tới, để thoát khỏi khủng hoảng thể chế chính trị hiện hữu, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Trung ương Đảng khóa XIII, hãy noi gương Tổng bí thư Trường Chinh và Trung ương Đảng khóa V, dũng cảm từ bỏ học thuyết Mác-Lênin đã thực sự cổ hủ, chấp nhận và vận dụng mô hình thể chế chính trị tốt nhất, kiểm soát quyền lực hiệu quả nhất, phát huy dân chủ và sức sáng tạo của toàn dân tộc mạnh mẽ nhất, đã được chứng minh trên thế giới. Mô hình thể chế chính trị này cũng là một thành tựu chung của nhân loại cho đến nay. Đó là nhà nước pháp quyền thực sự, mà các nước phương Tây, Dân chủ, và hầu hết các nước láng giềng ASEAN, trong đó có các quốc gia tiên tiến, giầu có, hùng mạnh, văn minh, là đối tác chiến lược toàn diện, hợp tác toàn diện của nước ta, đang thực hiện.

 

Đảng CSVN làm cuộc cách mạng tư tưởng, hòa bình về thể chế chính trị này là:

 

+ Đưa đất nước ta hội nhập vào dòng chủ lưu lịch sử thế giới hiện nay, là hòa nhịp bước với thời đại, là phù hợp với xu thế chủ đạo trên thế giới, như chính Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lý luận chủ chốt của Đảng, và lãnh đạo Đảng vẫn nhấn mạnh;

 

+ Là lựa chọn chính nghĩa, lựa chọn đạo lý, lựa chọn văn minh, lựa chọn dân chủ, tự do, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng đã xác định là mục tiêu phấn đấu thực hiện, và được ghi rõ tại quốc hiệu của nước ta, đã sắp tròn 70 năm, sau khi giành lại độc lập, thoát khỏi gông xiềng của chủ nghĩa thực dân và Phát xít;

 

+ Là thực hiện quyền độc lập, tự chủ thiêng liêng, bất khả xâm phạm của nước ta;

 

+ Là loại bỏ yếu tố cốt lõi còn bất đồng về thể chế chính trị, đang ngăn cản sự phát triển toàn diện và tốt nhất quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, hợp tác toàn diện, sau biết bao nỗ lực, nước ta mới ký kết được với các quốc gia tiên tiến, giầu có, hùng mạnh, văn minh, cũng như quan hệ với các nước láng giềng, cùng hội cùng thuyền trong Hiệp hội ASEAN, vô cùng quan trọng đối với nước ta. Tức là, loại bỏ bức tường đang ngăn trở đất nước ta tranh thủ tốt nhất sức mạnh thời đại. Chính Đảng CSVN đã đúc kết: tranh thủ tốt nhất sức mạnh thời đại là cực kỳ quan trọng và có tính quyết định đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt là ngày nay, trước các tham vọng, đe dọa, và hành động của Trung Quốc vi phạm, xâm lấn, cưỡng đoạt lãnh thổ thiêng liêng của nước ta, đã và đang diễn ra ở biển đông; hơn nữa, trước nguy cơ trực tiếp đối với độc lập, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh và không gian sinh tồn chính đáng của dân tộc, càng trầm trọng thêm, bởi cuộc chiến tranh xâm lược trắng trợn, man rợ, phi nghĩa, phi pháp mà Liên bang Nga, một cường quốc khổng lồ, thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đang tiến hành chống lại nước láng giềng Ukraina, một quốc gia độc lập nhỏ bé hơn, cũng là thành viên của tổ chức quốc tế lớn nhất, quan trọng nhất, bao gồm hầu hết các quốc gia trên hành tinh này.

 

+ Là loại bỏ nguyên nhân chủ chốt làm cho dân tộc ta vẫn còn phân ly, để chữa lành vết thương dân tộc đang còn rỉ máu, thực hiện được hòa giải, hòa hợp, đại đoàn kểt dân tộc thực sự, nhân dân được làm chủ đất nước thực sự, khơi dậy và phát huy tốt nhất nội lực tổng hợp (tâm, trí, tài, lực) của trên 100 triệu con dân Việt trong và ngoài nước, gắn kết lại nhân dân với Đảng. đây là yếu tố quyết định nhất để xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc thành công, trong bất kỳ tình huống nào.

 

+ Là thực hiện đúng tư tưởng Hồ Chí Minh và Nghị quyết của Đảng về hội nhập toàn diện và đồng bộ.

 

Nói cho cùng,

 

- Là thực sự vì lợi ích tối cao của Dân tộc, như Đảng CSVN luôn khẳng định!

 

- Là không chỉ để bảo vệ, mà giờ đây thực sự là để cứu chính Đảng CSVN!

 

B)- Tôi cũng mong muốn cháy bỏng là đồng bào ta, cả trong và ngoài nước, hãy cùng nhau khép lại quá khứ đau thương; đồng lòng, chung sức xiết chặt vòng tay xung quanh Đảng CSVN; Thực hiện thắng lợi quyết sách cách mạng này của Đảng; nắm lấy vận nước đang đến; để đưa đất nước ta vượt qua các nguy cơ, thách thức hiểm nghèo đang đối mặt; bảo vệ và phát huy tốt nhất các thắng lợi, thành quả đã giành được, với biết bao hy sinh, xương máu, trí tuệ, mồ hôi và nước mắt của toàn dân tộc, và các thuận lợi đang xuất hiện, do sự điều chỉnh chiến lược và quan hệ quốc tế đang diễn ra trên thế giới; đặng xây dựng và bảo vệ thành công Tổ quốc Việt Nam thân yêu, thực sự dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì tự do và hạnh phúc của tất cả con Lạc cháu Hồng, và danh dự, vị thế quốc gia xứng đáng trên hành tinh này!

 

Hà Nội, 28/4/2024

 

Nguyễn Đình Bin

80 tuổi đời, 62 tuổi Đảng. Tham gia kháng chiến chống Pháp từ năm 10 tuổi, trong đội ngũ Đội Thiếu niên, tại quê hương, vùng du kích chiến tranh ác liệt Kim Thành, Hải Dương. Đã kinh qua: Ủy viên TƯ Đảng CSVN khóa VIII (1996-2001); Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao; Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài; Phó Bí thư Đảng ủy Khối đối ngoại TƯ (trực thuộc Ban Bí thư TƯ Đảng); Phó Chủ tịch UB Quốc gia vì Sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam; thành viên các Ban chỉ đạo quốc gia về Giải quyết hậu quả chất độc da cam và về Thông tin đối ngoại; hai lần Bí thư ĐU Bộ Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ TCCB, Vụ trưởng Vụ Lãnh sự, Q. Vụ trưởng Vụ Cuba – Mỹ la tinh; một trong 10 người được phong hàm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHXHCNVN đợt đầu tiên; Đại sứ tại Nicaragua, kiêm nhiệm Ecuador và tại Pháp, kiêm nhiệm Bồ Đào Nha./.

 

Nguồn: FB Nguyễn Đình Bin

 

(*) Phần này có đàu đề Hàn gắn vết thương huynh đệ tương tàn vẫn còn rỉ máu! Thực hiện hòa giải, hòa hợp, đại đoàn kết dân tộc! viết trong ngày 30-4-2020, BVN xin lược bớt.


No comments:

Post a Comment

View My Stats