Tuesday 28 May 2024

BÌNH LUẬN LỜI PHÁT BIỂU CỦA TỔNG BÍ THƯ (Nguyễn Đình Cống / Facebook)

 BÌNH LUẬN LỜI PHÁT BIỂU CỦA TỔNG BÍ THƯ

Nguyễn Đình Cống

26 tháng 5, 2024  lúc 22:53  · 

https://www.facebook.com/ngdinhcong/posts/pfbid02hXM5RYiAzFJADu4vtX3LuV9MzzX4Mb1b59uqXhd4Y1vULc3yxRZwPKjX5cmHMmF9l

 

BÌNH LUẬN LỜI PHÁT BIỂU CỦA TỔNG BÍ THƯ

 

Ngày 25 tháng 5, mở youtube thấy ngài Tổng bí thư phát biểu, phát đi phát lại đoạn sau:

 

“Tham nhũng chỉ là cái ngọn thôi. Nếu đã có bản lĩnh, đã có đạo đức thật sự vì nước vì dân thì cần gì phải tham nhũng, cần gì đi ăn cắp. Sống cho ngay thẳng, đàng hoàng. Ngày xưa chết còn không sợ, ra trước pháp trường, lên máy chém chả sợ, bây giờ sợ gì. Chỉ có khó khăn mà cũng tạm thời thôi. Chúng ta có bài học kinh nghiệm 90 năm rồi. Đây là chúng tôi rât thấm thía, muốn gửi đến các đồng chí thôi”.

 

Không biết ngài TBT nói đoạn trên ở đâu, cũng không biết do ai đăng lên youtube nhưng có thể chắc chắn rằng ngài đang nói về một số các ủy viên BCH trung ương, ủy viên bộ chính trị, những người mà ngài đã tốn công sức soạn ra Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/2 năm 2016 về tăng cường trách nhiệm nêu gương.

 

Việc một số khá đông cán bộ cao cấp của Đảng bị biến thành củi đốt lò chứng tỏ mặt phải là chống tham nhũng không có vùng cấm, đó là điều tốt. Tuy không có vùng cấm nhưng lại tạo ra vùng tránh. Cũng phạm tội như nhau, với cán bộ cấp thấp thì bị khai trừ và bị xét xử tội hình sự, còn cán bộ cấp cao lại được chấp nhận cho thôi chức vụ. Cạnh mặt phải mờ nhạt thì còn có mặt trái đậm đặc là các vị cán bộ cấp cao đã nêu ra những tấm gương xấu xa, bỉ ổi. Không chỉ nhà dột từ nóc mà nhà bị toang cả nóc.

 

Bây giờ xin bình luận lời của ngài TBT. Trong một đoạn ngắn mà có vài lỗi về ngữ nghĩa. Đoán rằng khi phat biểu ngài TBT đang ở trong trạng thái quá bức xúc

 

Ngài cho rằng tham nhũng chỉ là cái ngọn , vậy cái gì là gốc, trong lúc đó nhiều người thấy rõ rằng tham nhũng là cái gốc sinh ra nhiều tệ hại khác. Không những chỉ tham nhũng tài sản, tiền bạc mà ghê gớm hơn là tham nhũng chính sách. Có lẽ ngài cho rằng gốc là đạo đức, là tinh thần vì nước vì dân, nhưng họ không có những thứ đó, họ mất gốc. Họ mất gốc, thế thì thử hỏi ai làm quy hoạch cán bộ, ai là ban nhân sự của ĐH 13 cơ cấu họ vào những chức vụ cao. Ngài nói: “có bản lĩnh, có đạo đức…thì cần gì phải tham nhũng”. Tham nhũng là bị cấm, không ai được làm, sao lại đặt ra cần hay không cần tham nhũng.

 

Ngài bảo ngày xưa chết còn không sợ, bây giờ sợ gì. Nói như thế là không chuẩn, làm cho người nghe hiểu nhầm người ngày xưa và ngày nay là một. Không phải thế, người ngày xưa và người ngày nay là khác nhau, hơn nữa nói như vậy có ngụ ý là họ tham nhũng là vì sợ một thứ gì đó. Thật ra thì họ tin rằng không ai có thể phát hiện ra họ tham nhũng, hoặc có phát hiện được cũng chẳng làm gì nên họ mới tham đến như vậy.

 

Ngài nghĩ rằng nguồn gốc của tham nhũng thuộc đạo đức cá nhân. Điều đó đúng, nhưng quá thiển cận. Ngài không thấy được và không vạch ra được nguyên nhân cơ bản, sâu xa nằm ở thể chế độc quyền đảng trị, nằm ở quy hoạch cán bộ phạm phải những điều phản dân chủ, phản khoa học, phản tiến bộ do ngài chủ trương.

 

Ngài nói đã có bài học kinh nghiệm của 90 năm rồi. Cứ mỗi lần đại hội đảng, trong báo cáo chính trị thường có “các bài học kinh nghiệm” ( báo cáo nào cũng nêu 5 bài). Tôi xem mà không tìm thấy có bài nào liên quan trực tiếp đến việc hạ bệ, xét xử các cán bộ cấp cao của đảng vì thoái hóa đạo đức và tham những rất lớn.

 

Tôi hơi nghi ngờ, không biết người tung clip này lên youtube nhằm thâm ý gì, phụ họa theo ngài hay giúp người khác tìm ra các sai sót trong lời phát biểu. Cũng không biết, còn bao nhiêu người phát hiện ra những ý như đã bình luận.

 

21 BÌNH LUẬN   

 

 

 No comments:

Post a Comment

View My Stats