Monday 27 February 2023

GIỖ HAI BÀ TRƯNG 2023 (Đào Tăng Dực)

 Giỗ Hai Bà Trưng 2023

Đào Tăng Dực

26/02/2023

https://baotiengdan.com/2023/02/26/gio-hai-ba-trung-2023/

 

Ngày 25 tháng 2 Dương Lịch vừa qua, nhằm ngày 6 tháng 2 Âm Lịch là ngày Giỗ của 2 nữ lưu hào kiệt hàng đầu của dân tộc.

 

Như là một truyền thống cố định, luôn đúng ngày, tại Nhà Thờ Đức Quốc Tổ, tọa lạc địa chỉ 187 The Horsley Drive, Fairfield East, Sydney, NSW, Úc Đại Lợi, Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương tại New South Wales tổ chức buổi lễ vô cùng long trọng với sự cộng tác của Ban Nghi Lễ Tập Hợp Đồng Tâm.

 

Lịch sử Việt Tộc đã dành cho 2 nữ lưu hào kiệt này một vị trí tối cao trong lòng con dân nước Việt.

 

Lý do là vì sự sống còn và nền tự chủ của dân tộc khởi nguồn không nhỏ từ ý chí bất khuất của họ đúng theo 2 dòng thơ tuyệt tác như sau:

 

Chính khí lẫm kiền khôn, Giao Chỉ thiên thu tâm bất diệt,

Phương danh lưu vũ trụ, Trưng Vương vạn tuế chí trường tồn.

 

Trải qua bao nhiêu triều đại, và chế độ chính trị, tinh thần Trưng Nữ Vương luôn là rường cột của Việt Tộc, cho đến khi chế độ độc tài đảng trị và công an trị CSVN lên ngôi.

 

Tập thể bạo quyền bại hoại này đã lén lút giấu diếm quốc dân ký kết hiệp ước Thành Đô năm 1990 dâng chủ quyền lãnh thổ cho CSTQ, nhượng Hoàng Sa, Ải Nam Quan, một nửa Thác Bản Giốc và hằng chục ngàn cây số vuông đất và biển đảo cho Mao Trạch Đông.

 

Gần đây hơn, đưới sự chỉ đạo của Nguyễn Phú Trọng còn đi ngược lại với lòng dân lẫn lương tâm nhân loại, trực tiếp hoặc gián tiếp đứng về phe ủng hộ Bá Quyền Đại Nga của Vladimir Putin, xâm lăng Ukarine, đi ngược tinh thần bản Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, hầu khôi phục sự vĩ đại của cựu Liên Bang Xô Viết.

 

Điều trên bất chấp hệ lụy cho quyền tự quyết của dân tộc Việt, vì cũng như Ukraine nước ta là một quốc gia nhỏ hơn, có biên giới tiếp cận với một siêu cường đeo đuổi chủ nghĩa thực dân như CSTQ.

 

Băng đảng CSVN rõ ràng chỉ biết sự sống còn và quyền lực của đảng mà phản bội tinh thần của Nhị Vị Trưng Vương và quyền lợi tối thương của tổ quốc Việt Nam.

 

Nhân mùa lễ thiêng liêng này, chúng ta, con dân nước Việt, hãy thắp nén hương lòng, học hỏi ý chí của hai vị, quyết tâm đạp đổ bạo quyền, hoàn tất tiến trình dân chủ hóa đất nước và giành lại quyền tự quyết dân tộc từ 2 băng đảng bại hoại nhất của nhân loại: đó là 2 băng đảng anh em CSVN và CSTQ.

 

Xin post một vài tấm hình làm kỷ niệm.

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2023/02/2-16-1536x1152.jpeg

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2023/02/3-15-1536x1152.jpeg

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2023/02/4-10-1536x1152.jpeg

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2023/02/5-6-1536x1152.jpeg

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2023/02/6-6-1536x1152.jpeg

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2023/02/7-3-1536x1152.jpeg

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2023/02/8-2-1536x1152.jpeg

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2023/02/9-1-1536x1152.jpeg

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2023/02/10-1-1536x1152.jpeg

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2023/02/11-3-1536x1152.jpeg 

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2023/02/12-3-1536x1152.jpeg

No comments:

Post a Comment

View My Stats