Wednesday 29 September 2021

BÀI MỚI NGÀY 29/09/2021 (Báo Tiếng Dân)

 


Báo Tiếng Dân

NGÀY 29/09/2021

https://baotiengdan.com/

.

BÀI MỚI

 .

Những ai phải chịu trách nhiệm cho hàng ngàn tỷ đồng lãng phí vì xét nghiệm?

Nguyễn Ngọc Chu  -  29/09/2021

.

Thích chọc ngoáy… Dân

Lưu Trọng Văn  -  29/09/2021

.

Thay trời hành… đạo tặc!

Lê Huyền Ái Mỹ   -  29/09/2021

.

Lan man lắm chuyện (Phần 13)

Đỗ Duy Ngọc   -  29/09/2021

.

Hãy khoan sức cho dân

Huy Đức  -  29/09/2021

.

Đó là hành vi phản cảm và có dấu hiệu trái pháp luật

Lê Ngọc Luân   -  29/09/2021

.

Phá cửa cưỡng chế dân đi xét nghiệm: Vi phạm quyền con người!

Tuổi Trẻ Hoàng Điệp   -  29/09/2021

.

“Chú Phỉnh” hãy sao kê!

Dương Quốc Chính   -  29/09/2021

.

Báo Nhân Dân đưa thông tin sai về cụ Đặng Văn Việt

Nguyễn Việt Long  -  29/09/2021

.

Khi “Hòa bình lập lại”

Lê Nguyễn Duy Hậu  -  29/09/2021

.

Pháp luật Campuchia đã bỏ án tử hình từ năm 1989

Ngô Ngọc Trai - 28/09/2021

.

Đại dịch và nhân quyền – nên tường trình với thiên hạ!

Blog VOA   -    Trân Văn  -  28/09/2021

.

Tập bị chống đối trên nhiều mặt trận khác nhau khi sắp họp Trung...

Jamestown Foundation   - Tác giả: Willy Wo-Lap Lam   - 28/09/2021

.

Dân không phải trẻ con

Đoàn Bảo Châu  - 28/09/2021

.

Lan man lắm chuyện (Phần 12)

Đỗ Duy Ngọc  - 28/09/2021

.

Test Covid-19 và Học thuyết sốc

Lê Ngọc Sơn  - 28/09/2021

.

Ghi chép thời sự dịch 2021 (Phần 4)

Nguyễn Thông   -  28/09/2021

No comments:

Post a Comment

View My Stats