Tuesday 30 October 2012

VIỆT NAM KẾT ÁN TÙ 2 NHẠC SĨ VIỆT KHANG & TRẦN VŨ ANH BÌNH VỚI TỘI DANH "TUYÊN TRUYỀN CHỐNG NHÀ NƯỚC" (RFI)
Th ba 30 Tháng Mười 2012

Hôm nay, 30/10/2012, Tòa án Nhân dân Thành ph H Chí Minh va tuyên án 4 năm tù giam và 2 năm qun thúc đi vi nhc sĩ Vit Khang và 6 năm tù giam và 2 năm qun thúc đi vi nhc sĩ Trn Vũ Anh Bình. C hai đu ra toà vi ti danh « tuyên truyn chng Nhà nước », vì là tác gi nhng bài hát th hin lòng yêu nước, phn đi nhng hành đng xâm ln ca Trung Quc.

Hai nhc sĩ Vit Khang (tc Võ Minh Trí) và Trn Vũ Anh Bình (còn có tên là Hoàng Nht Thông) đã b bt t cui năm 2011, trong bi cnh chính quyn gia tăng đàn áp phong trào biu tình phn đi Trung Quc. Ti danh « tuyên truyn chng Nhà nước » vn thường được chính quyn Hà Ni s dng đ b tù các nhà đi lp, nhà đu tranh dân ch Vit Nam.

Nhc sĩ Vit Khang được nhiu người biết đến qua mt s nhc phm th hin lòng yêu nước trước nhng hành đng xâm ln ca Trung Quc Hoàng Sa và Trường Sa như Anh là ai ?” và “Vit Nam tôi đâu ?”. Anh đã tng tham gia các cuc biu tình phn đi Trung Quc vào mùa hè năm 2011.

Còn nhc sĩ Trn Vũ Anh Bình là thành viên mt ca đoàn thuc Giáo x Đc M Hng Cu Giúp, do các cha Dòng Chúa Cu Thế ph trách. Theo Truyn thông Chúa Cu Thế, nhng tác phm ca Trn Vũ Anh Bình được nhiu bn tr yêu thích, như "Người Vit Nam", "Rng Ngi Nước Nam". . .

Tr li RFI Vit ng sau phiên tòa, lut sư Trn Vũ Hi, người bào cha cho nhc sĩ Vit Khang, khng đnh rng không th xem nhng sáng tác ca anh là hành đng chng Nhà nước và cho biết ông s tiếp tc yêu cu tr t do cho Vit Khang, đ anh được đoàn t vi v con :

Nghe (03:58)  :  Lut sư Trn Vũ Hi   30/10/2012

LS Trn Vũ Hi : Chúng tôi nhn thy trước kh năng đó, và anh Vit Khang, theo tôi, cũng s kháng cáo. Bi vì anh có mong mun ln nht là được đoàn t vi gia đình. Anh y có v và mt đa con 4 tui, anh y mun được đoàn t vi gia đình càng sm càng tt. Tôi, là lut sư, s giúp anh y đt được nguyn vng đó.

RFI : Theo lut sư, vic tòa án quy kết anh Vit Khang như vy có bo đm tính cht pháp lý không ?
LS Trn Vũ Hi : Khi tôi yêu cu triu tp giám đnh viên văn hóa, liên quan đến các bài hát ca các b cáo, trong đó có ca anh Võ Minh Trí (tc nhc sĩ Vit Khang), thì Tòa có triu tp, nhưng h chưa đến. Chúng tôi thy rng, như vy cũng chưa được nghiêm túc. Tuy nhiên, Tòa án và Vin kim soát cho rng kết lun giám đnh ch là tham kho, không phi là bt buc trong các phiên tòa. Nhưng tôi cũng nói rng, dù thế nào thì Tòa và Vin kim sát cũng da vào kết lun giám đnh y đ truy cu, xét x các b cáo, nên (giám đnh viên) cũng cn phi có mt. Đy là mt cái mà v mt t tng tôi thy là chưa hài lòng.

Anh Vit Khang nói rng, hai bài hát mà anh y viết, (anh y) tha nhn rng có hai ý thc (tc là hai nhn thc khác nhau v bài hát này) mà anh biết được. Ý thc th nht là th hin lòng yêu nước. Thì thc ra anh y biết rng, nếu hát bài này lên, thì nhiu người hiu rng, ni dung này là cũng « chng Nhà nước », tc là anh y tha nhn, có hai ý thc t hai bài hát này. Anh y nói như vy ti phiên tòa, cũng như ti cơ quan điu tra.

Còn tôi, vi tư cách là lut sư, tôi cũng nói rng là, nếu xem bài đó mt cách khách quan, thì ngay c ch giám đnh viên văn hóa cũng nói rng, hu hết các bài đu có ni dung chng Nhà nước « mc đ này hay mc đ khác ». Như vy, tôi nói rng không phi tt c các bài đu có ni dung chng Nhà nước. « mc đ này hay mc đ khác » thì có th rút kinh nghim, x lý hành chính ch không phi mc đ hình s. Như vy, ngay trong ni dung kết lun giám đnh cũng m m, o o. Tôi có nói thêm là riêng bài hát « Anh là ai ? », thì ch giám đnh có nói rng : (bài hát này) ch phn kháng li vic gii quyết ca chính quyn. Tc là có mt s v biu tình được coi là trái phép và chính quyn gii tán, thì bài hát này phn kháng li vic đó.

Tôi nói rng, phn kháng và phn đi các cách (hành x) ca chính quyn thì không phi là chng Nhà nước. Bi vì chính quyn cũng có th làm đúng, làm sai, và người ta cũng có quyn phê phán, và cái chuyn đó cũng là chuyn bình thường. Và hôm nay tôi chưa nói, nhưng tương lai, tôi s nói là, ngay c vic đó (vic gii tán biu tình bng bo lc), thì chính quyn cũng tha nhn là sai. Ví d v anh (Nguyn Chí) Đc, biu tình viên b đp vào mt. Thì rõ ràng người ta cũng tha nhn là sai cơ mà. Như vy, bài hát này không th coi là chng (Nhà nước), mà ch có th nói là phn kháng thôi. Tt nhiên là nghe cái bài hát này có th không tt cho chính quyn, nhưng đó là chuyn khác.

Bài hát th hai, Vin kim sát có nói và anh Vit Khang có nói là : Có mt cái câu, mt cm t, anh (Vit Khang) không ghi, nhưng mt người bn bên M, mt ch trang mng, h sa li, nhưng anh y, vi tư cách là tác gi, anh y phi chu trách nhim. Tc là có nói đến « Chng quân xâm lược phương Bc, chng bè lũ bán nước ». Anh y nói rng, thc tế là anh viết « Chng quân xâm lược phương Bc cướp nước Vit Nam », ch anh không nói phn còn li. Thế thì, anh cũng tha nhn rng, nếu viết theo người sa cha kia, thì (có th) được hiu là ph báng Nhà nước, thì anh cũng hiu như vy, nhưng thc ra không phi là câu xut phát t anh. Thì Vin Kim sát cũng nói cái đon thêm bt t, Vit Khang có th không có ý thc được điu đó, nhưng đ cho người khác li dng, và t đó mà dn ti nói xu chính quyn Vit Nam. Chúng tôi cũng nói rng, trách nhim đó cũng cn phi tranh cãi. Cái này cũng ch là nói ám ch thôi, ch không phi là đích danh. Bi vì nếu chng ai, thì phi nói rõ là chng người đó, k tên đích danh, còn nếu ám ch thì hin nay trong văn hc, có rt nhiu tác phm ám ch, có th đúng, có th sai. Nhưng nếu chúng ta kết ti tt c các tác phm văn hóa ngh thut có ám ch, thì rt là không hay.

Phn ng ca các t chc nhân quyn

Theo AFP, trước khi phiên tòa din ra hôm nay, nhiu t chc nhân quyn đã kêu gi tr t do cho hai nhc sĩ Vit Khang và Trn Vũ Anh Bình. Ông Rupert Abbot, thuc t chc Ân xá Quc tế tuyên b : « Đi x như vy vi nhng người ch sáng tác các bài hát thì tht là l bch ». Đi vi ông Abbot, hai nhc sĩ nói trên là nhng « tù nhân lương thc ». V phn ông Phil Robertson, Phó giám đc đc trách châu Á ca Human Rights Watch thì lên án « s đàn áp ngày càng tăng đi vi quyn t do ngôn lun ». Theo ông Robertson, « đu tiên là nhng người ch trích chính quyn, tiếp đến là các blogger, ri đến các nhà thơ, bây gi là các nhc sĩ ( cũng b b tù) ».

Vào cui tháng 9 va qua, ba blogger ni tiếng Vit Nam, Nguyn Văn Hi, tc Điếu Cày, Phan Thanh Hi, tc Anhbasaigon và T Phong Tn đã b kết án tù nng n cũng vi ti danh « tuyên truyn chng Nhà nước », nhng bn án đã b quc tế phn đi kch lit, đc bit là Hoa K và Liên hip châu Âu.

Cô Nguyn Phương Uyên, sinh viên Đi hc Công nghip Thc phm thành ph HCM, cũng đã b bt gi t ngày 14/10 và cũng b cáo buc ti danh « tuyên truyn chng Nhà nước », do đã tham gia vào vic ri truyn đơn chng Trung Quc.

Công an bt gi em trai LS Lê Quc Quân

Theo tin t mng xã hi Facebook, sáng sm hôm nay, 30/10/2012, gn 70 an ninh thành ph Hà Ni đã p vào nhà riêng ca doanh nhân Lê Đình Qun, giám đc công ty VietnamCredit và là em trai ca lut sư Lê Quc Quân. Anh Lê Đình Qun b còng tay, bt đi, vi cáo buc trn thuế và s b tm giam 3 tháng đ điu tra.

-----------------------------------


30-10-2012

Hà Nội - Một phiên toà Việt Nam đã bỏ tù hai nhạc sĩ vì đã sáng tác và đưa lên mạng những bản nhạc chỉ trích nhà nước.

Luật sư Trần Vũ Hải nói ông Võ Minh Trí được biết đến với tên Việt Khang, và Trần Vũ Anh Bình đã bị kết án tội tuyên truyền chống nhà nước và bị kết án bốn năm tù ở dành cho ông Trí và và sáu năm tù ở dành cho ông Anh Bình.

(T) Trần Vũ Anh Bình [Hoàng Nhất Thông]; (P) Võ Minh Trí [Việt Khang] .  Nguồn ảnh: OntheNet

Hai nhạc sĩ này đã đưa nhạc của họ lên một trang mạng được điều hành bởi một nhóm người Việt sống ở nước ngoài và chống đối nhà nước cộng sản Việt Nam.

Hai người này bị kết án sau một phiên toà kéo dài năm giờ ở thành phố Hồ Chí Minh.

Các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đã lên án phiên toà này và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho hai nhạc sĩ này.

Việc kết án hai nhạc sị này xảy ra chỉ một tháng sau khi ba nhà báo mạng (bloggers) bị kết án 12 năm tù với cùng tội danh.


© DCVOnline


No comments:

Post a Comment

View My Stats