Tuesday 30 October 2012

NHÀ VĂN GỐC VIỆT LINDA LÊ VÀO CHUNG KẾT GIẢI GONCOURT 2012 (Thanh Phương - RFI)
Thanh Phương  -  RFI
Thứ ba 30 Tháng Mười 2012

T Hi ch sách tiếng Pháp Beyrouth, hôm nay, 30/10/2012, Vin hàn lâm Goncourt va thông báo tên ca bn nhà văn lt được vào chung kết đ xét trao gii Goncourt, gii thưởng văn hc danh giá nht ca Pháp.

Trong s bn nhà văn này có n văn sĩ Pháp gc Vit Linda Lê vi tác phm Lame de fond, mà RFI Vit ng đã có dp gii thiu trong tp chí văn hóa ngày 19/10/2012. Ba nhà văn kia là Patrick Deville ( Pháp ), Jérôme Ferrari ( Pháp ) và Joel Dicker ( Thy Sĩ ).

Riêng nhà văn tr Joel Dicker, 27 tui, th năm tun trước đã được trao gii ca Vin Hàn lâm Pháp và được coi là có trin vng giành gii Goncourt năm nay, vi cun La vérité sur l’affaire Harry Québert” ( S tht v v Harry Québert ).

Tên ca nhà văn trúng Gii Goncourt 2012 s được công b ngày 07/11. Người đot gii không ch bước lên đnh danh vng, tên tui lên trang nht các báo, mà sách ca nhà văn này còn được in gn 400 ngàn bn. Năm ngoái, gii Goncourt được trao cho nhà văn Alexis Jenni cho tác phm đu tay L’Art français de la guerre”.

Bài liên quan

No comments:

Post a Comment

View My Stats