Monday 29 October 2012

SAU BÃO VỀ HẢI PHÒNG THĂM PHẠM THANH NGHIÊN (Nguyễn Lân Thắng)
Thứ hai, ngày 29 tháng mười năm 2012

Hôm nay trời vừa dứt bão, mấy anh em chúng tôi tìm về thăm em Phạm Thanh Nghiên ở Hải Phòng. Đường Hải Phòng cây cối đổ ngổn ngang sau trận bão số 8, nước lụt lội và mất điện khắp thành phố. Mấy anh em đã gặp nhau trong mừng vui khôn tả của những người cùng đồng lòng chống Trung Quốc xâm lược. Bưng bát cơm lên mà vẫn nghẹn lời, chỉ muốn nói thật nhiều với nhau những chia sẻ, những nghĩ suy...

XEM HÌNH : 
No comments:

Post a Comment

View My Stats