Monday 29 October 2012

VIỆT NAM : HÃY THA BỔNG NHỮNG NHẠC SĨ ĐỐI MẶT VỚI BẢN ÁN 20 NĂM TÙ (Ân Xá Quốc Tế)
Posted on

Ngày 29/10/2012 – Hai nhạc sĩ Việt Nam đang đối mặt 20 năm tù giam vì viết bài hát chỉ trích chính phủ của họ phải được phóng thích ngay lập tức và vô điều kiện, Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết ngày hôm nay, trước phiên toà xét xử vào ngày Thứ Ba, 30/10/2012 tại Tòa án nhân dân Tp. HCM.

Võ Minh Trí, được biết với tên Việt Khang, 34 tuổi, và Trần Vũ Anh Bình, tức Hoàng Nhật Thông, 37 tuổi, cả hai đã bị giam giữ kể từ cuối năm 2011.

Cả hai bị buộc tội tuyên truyền chống nhà nước theo quy định tại Điều 88 của Bộ luật hình sự của Việt Nam một hành vi phạm tội có mức án lên đến 20 năm.

“Đây quả là lố bịch cho những người chỉ vì viết các bài hát. Những người này là những tù nhân lương tâm, bị giam giữ chỉ vì thực hiện quyền tự do ngôn luận thông qua các bài hát và các hoạt động ôn hòa của họ, và nên được thả tự do, ông Rupert Abbott, nhà nghiên cứu về Việt Nam của Tổ chức Ân xá Quốc tế nói.
“Nhà cầm quyền Việt Nam phải tuân thủ các nghĩa vụ theo hiến pháp và quốc tế, qua đó tôn trọng quyền tự do ngôn luận của người dân, bao gồm cả thông qua âm nhạc và các phương tiện truyền thông khác.

Các nhạc sĩ chỉ trích Trung quốc tuyên bố chủ quyền lãnh thổ trên vùng Biển Đông và phản ứng của chính quyền Việt Nam đối với tuyên bố này. Họ cũng nhấn mạnh các vấn đề bất công của xã hội và quyền con người.

Cảnh sát đã bắt ông Võ Minh Trí vào giữa tháng 9/2011, rồi thả ông ngay sau đó, nhưng sau đó ông bị bắt lại vào ngày 23/12/2011. Kể từ đó, ông bị tạm giam tại nhà tù số 4 Phan Đăng Lưu, Tp. HCM. Trần Vũ Anh Bình bị bắt ngày 19/9/2011 và được báo cho biết là bị nhốt trong cùng một nhà tù.

Phiên tòa xét xử hai nhạc sĩ xảy ra trong bối cảnh chính quyền Việt Nam vẫn tiếp tục đàn áp quyền tự do ngôn luận.

“Có một xu hướng rất đáng lo ngại trong việc đàn áp những người nói lên ý kiến một cách ôn hòa mà ​​chính quyền Việt Nam không thích, ông Abbott nói.

Một ví dụ khác như hôm 14/10/2012, cảnh sát bắt giữ Nguyễn Phương Uyên, 20 tuổi, cùng với ba sinh viên nữa của một trường đại học ở Tp. HCM. Trong khi những sinh viên khác đã được thả cùng ngày hôm đó, còn Nguyễn Phương Uyên thì bị giam giữ và đã bị chuyển đến trại giam của tỉnh Long An.

Cô nữ sinh này bị cáo buộc tham gia rãi truyền đơn chỉ trích Trung Quốc và chính quyền Việt Nam.

Lúc đầu chính quyền phủ nhận có bắt giữ cô ấy, nhưng sau đó đã thừa nhận khi thông báo cho gia đình cô rằng cô ấy, giống như hai nhạc sĩ, đang bị điều tra về tội tuyên truyền chống nhà nước theo quy định tại Điều 88 của Bộ luật hình sự Việt Nam.

“Thay vì cố gắng bịt miệng những người trẻ tuổi Việt Nam, chính quyền Việt Nam nên cho phép họ bày tỏ ý kiến ​​của mình và có tiếng nói trong định hướng và phát triển đất nước họ, Abbott nói.
“Hai nhạc sĩ và nữ sinh viên trẻ tuổi phải được thả ngay lập tức và vô điều kiện.--------------------------------------

Posted on October 29, 2012

Oct 29, 2012 – Two Vietnamese songwriters who face up to 20 years in jail for writing songs criticizing their government should be released immediately and unconditionally, Amnesty International said today, ahead of their trial on Tuesday 30 October 2012 at Ho Chi Minh City’s People’s Court.
Vo Minh Tri, known as Viet Khang, 34, and Tran Vu Anh Binh, known as Hoang Nhat Thong, 37 have both been detained since late 2011.
Both are accused of conducting anti-state propaganda under Article 88 of Viet Nam’s Criminal Code – an offence that carries a sentence of up to two decades.
“This is a ludicrous way to treat people just for writing songs. These men are prisoners of conscience, detained solely for the peaceful exercise of their right to freedom of expression through their songs and non-violent activities, and should be freed,” said Rupert Abbott, Amnesty International’s Researcher on Viet Nam.
“The Vietnamese authorities must abide by their constitutional and international obligations to respect their people’s right to freedom of expression, including through music and other media.”
The songwriters criticized China’s territorial claims in the disputed South China Sea – known in Viet Nam as the East Sea – and the Vietnamese authorities’ response to these claims. They also highlighted issues of social justice and human rights.
Police arrested Vo Minh Tri in mid-September 2011, released him shortly afterwards, but then rearrested him on 23 December 2011. Since then, he has been held in pre-trial detention at No.4 Phan Dang Luu prison in Ho Chi Minh City. Tran Vu Anh Binh was arrested on 19 September 2011 and has reportedly been held since then in the same prison.
The songwriters’ trial comes as the Vietnamese authorities continue their crackdown on freedom of expression.
“There is a very disturbing trend of repression against those who peacefully voice opinions the Vietnamese authorities do not like,” said Abbott.
A further example came on 14 October 2012 when police arrested 20-year old Nguyen Phuong Uyen and with three other university students in Ho Chi Minh City. While the others were released later that day, Nguyen Phuong Uyen remains detained and has been transferred to Long An province’s detention center.
She is reportedly accused of being involved in distributing leaflets that criticised China and the Vietnamese authorities.
The authorities originally denied holding her, but have since informed her family that she, like the two songwriters, is being investigated for anti-state propaganda under Article 88 of Viet Nam’s Criminal Code.
“Rather than trying to silence the young people of Viet Nam, the Vietnamese authorities should allow them to express their opinions and have a say in the development and direction of their country”, said Abbott.
“The two songwriters and young university student must be released immediately and unconditionally.”


No comments:

Post a Comment

View My Stats