Tuesday 30 October 2012

MỜI THAM DỰ BIỂU TÌNH TRONG NGÀY QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN TẠI NEW YORK 10-12-2012 (Liên Cộng Đông Người Việt Quốc Gia Miền Đông-Bắc Hoa Kỳ)
Liên Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Miền Đông Bắc Hoa Kỳ
October 29, 2012 9:29 PM

Liên Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Miền Đông Bắc Hoa Kỳ
1809 PAULDING AVE BRONX NY 10462-3117
(347) 545-2923 * (347) 988-2961 * (347) 545-2882
Email: nyvaca@gmail.com  www.nyvaca.com

* * *

Thông Báo Tổ Chức Biểu Tình Trong Ngày Quốc Tế Nhân Quyền
Tại Trụ Sở Liên Hiệp Quốc Thành Phố New York ngày 10-12-2012

Kính gửi:

- Quý vị Lãnh Đạo các Tôn Giáo, các Cộng Đồng, Đoàn Thể, Tổ Chức, các cơ quan Truyền Thông.
- Toàn thể Quý Đồng Hương tại Hoa Kỳ và khắp thế giới.

Kính thưa Quý Vị:

Như chúng ta đã biết, đảng Cộng Sản và chính phủ Việt Cộng đã và đang tiếp tục đàn áp Đồng Bào Việt Nam trong nước. Chúng đã áp đặt chế độ độc tài đảng trị, tước bỏ mọi quyền tự do căn bản cũng như vi phạm trầm trọng nhân quyền của người dân Việt Nam.

Do đó như hằng năm, nhân ngày họp thường niên của Tổ chức Nhân Quyền Quốc Tế của cơ quan Liên Hiệp Quốc, chúng tôi gồm các Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia miền Đông Bắc Hoa Kỳ sẽ tổ chức một cuộc biểu tình vào ngày 10 tháng 12 năm 2012 từ 11 giờ trưa tới 3 giờ chiều trước trụ sở Liên Hiệp Quốc tại thành phố New York để:

- Đòi chính phủ Việt Cộng phải tôn trọng Nhân Quyền cho Đồng Bào trong nước.

- Đòi đảng CSVN phải tôn trọng các quyền tự do căn bản, thi hành chính sách dân chủ cho dân chúng Việt Nam.

- Đòi nhà cầm quyền CSVN phải trả tự do tất cả các nhà tranh đấu cho lý tưởng Tự Do, Dân Chủ và Nhân quyền cũng như chống lại sự bành trướng xâm lăng của Trung Cộng mà chính phủ Việt Cộng đã thô bạo bắt giữ và tuyên án bất chấp công lý và lương tâm nhân loại.

- Vận động các đại biểu trong Ủy Ban Nhân Quyền LHQ không chấp nhận việc xin gia nhập của CSVN vào Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2013-2016

Đồng thời chúng tôi sẽ phối hợp với Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ để thành lập một phái đoàn vào trụ sở LHQ để trình bầy với Ủy Ban Nhân Quyền Quốc Tế về việc chính phủ Cộng Sản Việt Nam vẫn tiếp tục vi phạm trầm trọng tới nhân quyền của dân chúng Việt Nam trong nước.

Xin thành khẩn kêu gọi toàn thể Quý Vị tham gia, hỗ trợ chúng tôi trong mục tiêu tranh đấu nói trên.

Ngày 22 tháng 10 năm 2012
Chủ tịch Ban Tổ Chức
LS Nguyễn Thanh Phong, CT/ CĐNVQG New York

Đồng Chủ Tịch Ban Tổ Chức:
1/ Ông Nguyễn Văn Tánh: Điều Hành Tổng Quát
2/ Ông Đỗ Hồng Anh, CT/CĐ DC & MD & VA.
3/ Ông Cao Xuân Khải, CT/CĐ New Hampshire.
4/ Ông Trần Văn Giỏi, CT/CĐ Connecticut.
5/ Ông Nguyễn Đức Nhiệm, CT/CĐ Pennsylvania.
6/ Ông Lưu Văn Tươi, CT/CĐ Florida.
7/ Ông Trần Quán Niệm, CT/CĐ Nam New Jersey.
8/ Ông Nguyễn Đình Toàn, CT/CĐ Philadelphia.
9/ Ông Lý Văn Phước, CT/ Ủy Ban Phối Hợp Đấu Tranh Vùng Đông Bắc.

No comments:

Post a Comment

View My Stats