Monday 29 October 2012

BIỂU TÌNH LÀ THỂ HIỆN LẬP TRƯỜNG CỦA MÌNH (Tạ Đức Trí / BBC)

BBC
Cập nhật: 16:07 GMT - thứ hai, 29 tháng 10, 2012

Vào ngày 06/11/2012, cử tri nước Mỹ sẽ đi bầu nhiều chức vụ, từ liên bang đến địa phương, và một số dự luật.

Một trong các chức vụ cấp thành phố là ghế Thị trưởng Thành phố Westminster, tại Little Saigon, nơi có khoảng 92.000 dân và khoảng 40% là người Việt.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho ban Việt ngữ BBC trước ngày bỏ phiếu, ông Tạ Đức Trí (Trí Tạ) nói về cử tri gốc Việt, thực trạng tội phạm và thất thu thuế, với câu hỏi đầu tiên là về ghế nghị viên hiện tại và lý do ông ra tranh cử chức vụ thị trưởng.

Trí Tạ: Chúng ta cũng biết ghế nghị viên cũng chỉ là ghế phục vụ cộng đồng. Lương nghị viên của Thành phố Westminter chỉ có 850 USD mỗi tháng mà thôi. Nhưng đây là chức vụ quan trọng đối với cư dân và cộng đồng thành phố. Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp đỡ và giải thích luật lệ và giải quyết những rắc rối về nhà cửa, chính sách vân vân.
Sự khác biệt chính trong chức nghị viên và ghế thị trưởng là thị trưởng có quyền hạn điều hành buổi họp và có thẩm quyền đại diện cho cả hội đồng thành phố trong các cuộc họp cấp chính quyền với nhau. Với may mắn được hội đồng thành phố bầu chọn làm phó thị trưởng hai lần, tôi thấy có nhiều kinh nghiệm để điều hành các buổi họp khi đương kiêm thị trưởng vì một lý do nào đó vắng mặt và tôi được thị trưởng [Margie Rice] ủng hộ ra tranh cử vị trí này.
Chúng tôi luôn phục vụ người dân trong tinh thần là bất cứ khi nào người dân cần đến và gọi điện thoại thì chúng tôi đều trả lời điện thoại và đều có gặp gỡ và tiếp xúc với người dân trực tiếp và tạo điều kiện để người dân biết thêm luật lệ của thành phố để từ đó để từ đó làm việc theo đúng luật của thành phố. Ngoài ra chúng tôi rất quan tâm đời sống các vị cao niên vì Westminster là nơi có nhiều người cao niên sống.

BBC:Ông đánh giá mức độ quan tâm tới kỳ bầu cử trong cử tri người Việt thế nào?
Trí Tạ: Chúng tôi thấy cộng đồng người Việt tại các thành phố như Westminster, Garden Grove hay Santa Ana rất tích cực và quan tâm đi bầu cũng như quan tâm tới tình hình chính trị Mỹ từ tiểu bang tới liên bang cũng như chính trị thế giới và chúng tôi rất hãnh diện rằng người Việt quan tâm như vậy.

BBC:Ông nghĩ sao về nạn tội phạm, bắn giết liên quan tới người Việt tại Westminster, thành phố có khoảng 40% là người Việt?
Trí Tạ: Chúng tôi có cái may mắn là có lực lượng cảnh sát có chuyên môn cao và được đào tạo đặc biệt và bên cạnh đó cũng có một số cảnh sát nói được tiếng Việt nên họ hiểu được vấn đề của cộng đồng Việt của chúng ta. Chúng tôi dám khẳng định rằng nạn băng đảng tội phạm vào thập niên này không còn nữa. Số liệu của cảnh sát cho thấy nạn cướp băng đảng giảm rõ rệt so với các thập niên trước. Tuy nhiên cảnh sát trưởng mới được bổ nhiệm cũng nói về nhu cầu cần phải tăng cường an ninh cho Little Saigon.

BBC:Được biết doanh nghiệp và tiểu thương của người Việt có số lượng nhiều hơn so với các sắc dân khác nhưng đóng góp từ thuế của họ cho ngân sách lại ít hơn. Phải chăng là có thực trạng thất thu thuế?
Trí Tạ: Đây cũng là một thử thách của thành phố Westminster, tuy nhiên nếu chúng tôi may mắn được đắc cử chức Thị trưởng Thành phố Westminster thì chúng tôi sẽ có nhiều chương trình để khuyến khích giới tiểu thương để phát triển thương vụ và có các chính sách giúp giới tiểu thương để họ hiểu được tầm quan trọng của việc đóng thuế sẽ giúp lại cho sự phồn thịnh của thành phố như thế nào.

BBC:Little Saigon là nơi có nhiều cuộc biểu tình với đông đảo người gốc Việt phản đối các vấn đề liên quan tới Việt Nam. Ông có đánh giá gì về các cuộc biểu tình này?
Trí Tạ: Các cuộc biểu tình diễn ra rất tốt đẹp. Trước hết các cuộc biểu tình thế hiện được lập trường, quan điểm chính trị của tập thể người Việt tị nạn cộng sản tại miền nam California và cá nhân chúng tôi. Chúng tôi thấy các cuộc biểu tình đó và chúng tôi thường xuyên tham dự các cuộc biểu tình đó để thể hiện lập trường của mình một cách thật rõ ràng. Tập thể người Việt ở miền Nam California và ở đây rất yêu chuộng tự do và dân chủ nên chúng tôi có lập trường rất rõ ràng là tranh đấu cho tự do và dân chủ tại Việt Nam.

BBC: Ngoài ra trong cộng đồng cũng có các cuộc biểu tình phản đối người này người kia ngay trong chính cộng đồng?
Trí Tạ: Quyền biểu tình được luật pháp Mỹ bảo vệ ở tu chính án số 1. Do đó việc bất đồng chính kiến hay biểu tình phản đối bất cứ tổ chức nào hay người nào đều là quyền tự do rất căn bản, do đó các quyền đó đều được tôn trọng tại Mỹ.

Ứng viên Trí Tạ
Làm Phó Thị trưởng hai lần.
Đắc cử nghị viên Hội Ðồng Thành Phố Westminster năm 2006 và 2010.
Từng hoạt động trong Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California
Tác giả hai nghị quyết “Vinh danh Tượng Ðài Thuyền Nhân” và “Chọn Thứ Bảy Cuối Tháng Tư làm Ngày Thuyền Nhân Việt Nam tại Westminster.”
Đến Mỹ năm 1992, tốt nghiệp cử nhân ngành chính trị học năm 1997.


No comments:

Post a Comment

View My Stats