Friday 29 December 2023

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM TĂNG KỶ LỤC : 155 NGÀN NGƯỜI NĂM 2023 (RFA)

 Xuất khẩu lao động tăng kỷ lục

RFA

2023.12.29

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/exported-laborers-increase-to-record-high-12292023084317.html

 

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/exported-laborers-increase-to-record-high-12292023084317.html/@@images/e2fcfa3e-bafe-44cc-bb85-c7cd4e6467cd.jpeg

Trên cả nước Việt Nam hiện có gần 50 doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động ra nước ngoài làm việc.  (Tiền Phong

 

Lao động xuất khẩu từ đầu năm đến ngày 20/12 tổng cộng 155.000 người. Đây là mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

 

Thống kê vừa nêu do Thứ trưởng Lao động- Thương binh & Xã hội (LĐ-TB-XH), ông Nguyễn Bá Hoan đưa ra tại hội thảo mang tên “nâng cao hiệu quả xuất khẩu lao động, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đất nước” do báo Người Lao động ở thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 27/12.

 

Trong những năm vừa qua số lao động trong nước ra nước ngoài làm việc trung bình từ 120.000 đến 140.000 mỗi năm mà thôi.

 

Trên cả nước Việt Nam hiện có gần 50 doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động ra nước ngoài làm việc.

 

Tại hội thảo, Thứ trưởng LĐ-TB-XH Nguyễn Bá Hoan nêu ra những hạn chế trong lĩnh vực này. Đó là tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp chuyên về xuất khẩu lao động; năng lực của một số tổ chức, doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu; người đi lao động nước ngoài chưa chủ động học nghề, học tiếng; chưa tìm hiểu kỹ thông tin thị trường; ý thức tổ chức hạn chế; vi phạm hợp đồng lao động; vi phạm pháp luật của nước sở tại; hết hạn hợp đồng nhưng không về nước đúng hạn; bỏ trốn khỏi nơi làm việc… 

 

Về mặt Nhà nước, một số cơ chế, chính sách ban hành chậm, thiếu đồng bộ; chi phí đi làm việc ở nước ngoài cao.

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats