Friday 29 December 2023

HOA KỲ ĐANG ÂM THẦM THAY ĐỔI CHIẾN LƯỢC Ở UKRAINE TỪ THẾ TẤN CÔNG SANG PHÒNG THỦ (Người Việt Channel)

 Mỹ đang âm thầm thay đổi chiến lược ở Ukraine từ thế tấn công sang phòng thủ

Nguoi Viet Channel

Dec 28, 2023

https://www.youtube.com/watch?v=V3QHNCi5sS8

 

 

NGHE & XEM >>>>>   

 

No comments:

Post a Comment

View My Stats