Sunday 31 December 2023

THỜI MẠT PHÁP, HAY LÀ XUỐNG DỐC KHÔNG PHANH (Nguyễn Thông)

 Thời mạt pháp, hay là xuống dốc không phanh

Nguyễn Thông

31/12/2023

https://baotiengdan.com/2023/12/31/thoi-mat-phap-hay-la-xuong-doc-khong-phanh/

 

Vụ “xá lị” ở chùa Ba Vàng, rất nhiều chuyện cần nói, có một số điều phải nói thẳng ra thế này: Nó là trò nhố nhăng, nhí nhố hết mức nhưng diễn ra trong suốt thời gian tương đối dài, ầm ĩ cả lên, hầu như cả thiên hạ đều biết.

 

Chỉ nghe qua đã biết thực chất nhố nhăng của nó, nhưng cả một hệ thống: Nhà nước, nhà chùa, nhà báo (Ba nhà) đều không nhận ra, cứ án binh bất động, mũ ni che tai, không biết. Thậm chí báo chí sau đó còn đi tìm hiểu, viết bài, phản ánh nhưng thực chất là tán tụng, ca ngợi.

 

Vậy thì trách nhiệm của cái hệ thống “Ba nhà” ấy ở chỗ nào? Nó chỉ giật mình, chữa cháy khi dư luận đã tanh bành, thiên hạ cười cợt, vạch ra thực chất trò nhố nhăng.

 

Kẻ diễn trò (đám sư hư chùa Ba Vàng) coi xã hội có pháp luật như chốn không người. Đem vào đem ra, công khai và bí mật, lý do lý trấu, giống như ngồi xổm trên pháp luật, không ai làm gì được nó. Nếu cho rằng xứ này có tự do tôn giáo thì đây là biểu hiện cụ thể, chỉ có điều tự do làm sự nhố nhăng.

 

Trong vụ “xá lị Ba Vàng”, đáng lên án nhất là chúng nó lôi Phật ra làm trò. Chưa khi nào Phật bị giễu cợt, bỉ bôi, mất danh giá trong dư luận xã hội như lần này. Đau nhất, sự hạ bệ ấy lại do chính những kẻ mượn màu Phật, núp bóng cửa thiền thực hiện.

 

Đám đông u mê không cần bàn, bởi ở nước này họ quá đông. Không u mê, không phải dân xứ Việt. Chả riêng gì chuyện mê tín liên quan tới tôn giáo, nhiều thứ khác còn nặng, nghiện, nghiêm trọng, lú lẫn hơn nhiều, tai hại hơn nhiều.

 

Vụ Ba Vàng xá lị, cần kiểm điểm nhà nước về sự lơi lỏng quản lý về xã hội, văn hóa, để trò nhố nhăng hoành hành. Cần kỷ luật thật nghiêm khắc Ban Tôn giáo Chính phủ. Họ đã là đồ bị thịt, không làm gì suốt thời gian trò nhố nhăng diễn ra cho tới khi giật mình hoảng hốt, sau đó lại còn đổ trách nhiệm cho địa phương. Vậy các ông bà lĩnh lương ngồi đó để làm gì?

 

Và, cần coi lại ngay cái tư cách của Giáo hội Phật giáo Việt Nam quốc doanh “đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Nhiều chục năm trở lại đây, nó đã biến đạo Phật vốn ‘chân thiện mỹ’ thành thị trường, thành chốn kiếm tiền, thương mại. Với nó, Phật là tiền. Tôi nói thật. Cần giải tán ngay đám đương sự nam mô này. Càng để họ tồn tại, thì đạo Phật, Phật pháp càng biến chất, suy đồi.

 

Thông buồn

.

189 BÌNH LUẬN  

 

No comments:

Post a Comment

View My Stats