Sunday 24 September 2023

THỦ TƯỚNG VIỆT NAM TỰ VỖ TAY CHO BÀI DIỄN VĂN CỦA CHÍNH MÌNH TẠI LIÊN HIỆP QUỐC (UNTV)

 .

Thủ tướng Việt Nam tự vỗ tay cho bài diễn văn của chính mình tại LHQ

UNTV

23/09/2023

https://www.voatiengviet.com/a/thu-tuong-viet-nam-dien-van-lien-hop-quoc/7280964.html

Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 22 tháng 9 đọc diễn văn tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trình bày viễn kiến của Việt Nam về cách giải quyết những thách thức toàn cầu. Ông kết thúc bằng tràng vỗ tay dành cho chính mình.

XEM :  https://www.voatiengviet.com/a/thu-tuong-viet-nam-dien-van-lien-hop-quoc/7280964.html

.

No comments:

Post a Comment

View My Stats