Saturday 30 September 2023

DẠY THÊM, THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN, VÀ GIẢI PHÁP (Thái Hạo)

 DẠY THÊM, THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN, VÀ GIẢI PHÁP   

Thái Hạo

29-9-2023  00:13   

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0tGNAFKVgMRNM8cC9BCc3QjcMayBgTbsBfaFEHoKj9FLBRhGgXSxTZbc5W83hjvwYl&id=100059910855657

 

(Tổng hợp các bài viết về nạn dạy thêm)

 

Trong khoảng một nửa tháng qua, tôi đã viết nhiều bài về nạn dạy thêm tràn lan đang gây nên những hệ lụy vô cùng nặng nề cho ngành giáo dục và xã hội nói chung, đặt ra yêu cầu cần một sự thay đổi mang tính căn bản. Vì số lượng bài khá nhiều, lại bị trôi đi trên dòng thời gian của FB nên tôi tập hợp lại đây trong bài này, để những ai quan tâm thì tiện cho việc tham khảo. Tôi chia hệ thống bài này thành 4 nhóm như bên dưới.

 

1. THỰC TRẠNG và NGUYÊN NHÂN

 

- Giáo dục đang bị biến thành chợ đen? https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=700159035324452&id=100059910855657

- Giáo dục đang vỡ trận? https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=700517291955293&id=100059910855657

- Nhà trường đang bị biến thành trại giáo dưỡng? https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=701583695181986&id=100059910855657

- Liên kết dạy thêm và những chỉ đạo phòng lạnh https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=702630568410632&id=100059910855657

- ÉP HỌC THÊM: THÔ BẠO VÀ TÀN NHẪN https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=708450894495266&id=100059910855657

- Thực trạng, nhìn từ phụ huynh https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=702116201795402&id=100059910855657

- Thực trạng, nhìn từ học trò đang học lớp 9 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=708221087851580&id=100059910855657

- Thực trạng, nhìn từ một học sinh đã tốt nghiệp phổ thông https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=708450894495266&id=100059910855657

- LOẠN https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=703355445004811&id=100059910855657

- Biến tướng https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=703738761633146&id=100059910855657

- Cái gốc của giáo dục https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=707962184544137&id=100059910855657

- Dạy thêm - học thêm do đâu? https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=708680484472307&id=100059910855657

 

2. TRAO ĐỔI và ĐỐI THOẠI

 

- Phản biện các quan điểm bênh vực dạy thêm (KHÔNG MỘT LÝ LẼ NÀO CÓ THỂ BIỆN MINH CHO VIỆC DẠY THÊM TRONG NHÀ TRƯỜNG) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=702918898381799&id=100059910855657

- Vì sao tôi phản đối dạy thêm trong nhà trường (có phải vì đã bỏ việc?) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=703160768357612&id=100059910855657

- Dạy thêm vì lương thấp và thiếu giáo viên? https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=703738761633146&id=100059910855657

- Chị lao công và nhà giáo (Hay chuyện thu nhập và dạy thêm) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=707410411265981&id=100059910855657

- Trao đổi với nhà báo Lê Thanh Phong về dạy thêm https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=705269174813438&id=100059910855657

- Trao đổi với thầy giáo Đặng Hữu Dân (trường chuyên Hà Tĩnh) về dạy thêm https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=706217558051933&id=100059910855657

- Bác sĩ làm thêm được, tại sao giáo viên dạy thêm lại cấm? https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=709509421056080&id=100059910855657

 

3. GIẢI PHÁP, ĐỀ XUẤT, YÊU CẦU

 

- Cần thẳng tay loại bỏ việc dạy thêm trong trường dưới mọi hình thức https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=708450894495266&id=100059910855657

- Đề nghị bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan chức năng tổng rà soát lại tình trạng liên kết https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=701268078546881&id=100059910855657

- Cần dẹp bỏ ngay “môn” Kỹ năng sống https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=702307171776305&id=100059910855657

- Cần bãi bỏ những quy định lỗi thời https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=704919474848408&id=100059910855657

 

4. MỘT SỐ ĐIỀU PHỤ HUYNH NÊN BIẾT

 

- Mấy vấn đề mà phụ huynh và giáo viên nên biết

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=700639285276427&id=100059910855657

 

- Phụ huynh cần tự mình lên tiếng https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=703850328288656&id=100059910855657

 

- VI PHẠM LIÊN QUAN ĐẾN DẠY THÊM CÓ THỂ BỊ TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=704799201527102&id=100059910855657

 

- Học thêm và tự học https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=709252754415080&id=100059910855657

 

* Theo dự định ban đầu, tôi định sẽ đưa thêm một mục nữa, là DƯ LUẬN VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN, tuy nhiên xét thấy không còn cần thiết nữa vì những thông tin này giờ đã tràn ngập, các bạn có thể đọc được ở khăp nơi trên báo chí và truyền thông MXH.

Tôi sẽ tiếp tục cập nhật vào danh sách này những bài viết tiếp theo cùng chủ đề.

 

*Ảnh Getty, Trường học hạnh phúc

https://www.facebook.com/photo?fbid=709555457718143&set=a.234608251879535

 

Thái Hạo

 

.

78 BÌNH LUẬN    

No comments:

Post a Comment

View My Stats