Sunday, 10 September 2023

ĐỐI TÁC "CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN" và "NHÂN QUYỀN" (Hà Hoàng Hợp)

 Đối tác “Chiến lược toàn diện” và “Nhân quyền”

Hà Hoàng Hợp

10/09/2023

https://baotiengdan.com/2023/09/10/doi-tac-chien-luoc-toan-dien-va-nhan-quyen/

 

I. QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN

 

Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện không phải là một hiệp định, hay một thỏa thuận có ràng buộc pháp lý, vậy nó dựa trên những nền tảng nào?

 

Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện (Comprehensive Strategic Partnership) giữa các quốc gia thường dựa trên những nền tảng chính sau:

 

– Sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau về lợi ích cơ bản của mỗi bên. Đây là nền tảng quan trọng nhất để hai bên xây dựng quan hệ đối tác bền vững.

 

– Sự tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và con đường phát triển riêng của nhau. Điều này tạo cơ sở cho hợp tác cùng có lợi.

 

– Lợi ích chung và mục tiêu chiến lược giữa hai bên trong một số lĩnh vực nhất định như chính trị, an ninh, kinh tế, văn hoá… Điều này khiến hai bên cùng nỗ lực hướng tới các mục tiêu chung.

 

– Sự tôn trọng luật pháp quốc tế và hiến chương của các tổ chức quốc tế mà hai bên là thành viên. Điều này tạo nền tảng pháp lý cho quan hệ hợp tác.

 

– Các thỏa thuận, hiệp định cụ thể về hợp tác trong từng lĩnh vực. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để hai bên triển khai quan hệ đối tác thực chất.

 

Nhìn chung, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đòi hỏi sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa các bên, trên cơ sở đó hình thành các thỏa thuận cụ thể để thúc đẩy hợp tác. Đây là mối quan hệ mang tính chiến lược và lâu dài hơn là một sự đồng thuận mang tính ngắn hạn.

                           

                                                         ***

 

II. NHÂN QUYỀN

 

VÌ SAO BÂY GIỜ KHÔNG THẤY NÓI “PHÊ PHÁN TÌNH HÌNH NHÂN QUYỀN LÀ CAN THIỆP CÔNG VIỆC NỘI BỘ CỦA NHAU” NỮA, MÀ LẠI NÓI RẰNG “KHÔNG PHẢN ÁNH THỰC TẾ”?

 

Có một số lý do tại sao gần đây cách tiếp cận về vấn đề nhân quyền giữa các nước có sự thay đổi:

 

– Thế giới ngày càng toàn cầu hóa và liên kết chặt chẽ hơn. Việc cô lập vấn đề nhân quyền thành vấn đề nội bộ không còn phù hợp xu thế chung.

 

– Các chuẩn mực về nhân quyền ngày càng được quốc tế coi trọng và yêu cầu các quốc gia tuân thủ. Việc coi đó là sự can thiệp nội bộ không còn phù hợp.

 

– Dư luận quốc tế và trong nước ngày càng quan tâm đến vấn đề nhân quyền. Chính phủ các nước buộc phải chú trọng hơn để tránh bị chỉ trích.

 

– Cách tiếp cận “phê phán là can thiệp nội bộ” thường không mang lại hiệu quả tích cực trong việc cải thiện nhân quyền.

 

Thay vào đó, cách tiếp cận “phản ánh không đúng thực tế” có vẻ khách quan và khoa học hơn. Nó cũng mở ra khả năng đối thoại và giải thích thêm về thực trạng nhân quyền ở mỗi nước.

 

Nhìn chung, đây có thể coi là sự thay đổi theo hướng tích cực, thể hiện tinh thần hợp tác và ý thức trách nhiệm cao hơn của các quốc gia về vấn đề nhân quyền.

No comments:

Post a Comment

View My Stats