Tuesday 26 September 2023

DOANH NGHIỆP CHÂU ÂU TẠI TRUNG QUỐC CẢM THẤY "BẤT AN" (Minh Anh / RFI)

 Doanh nghiệp Châu Âu tại Trung Quốc cảm thấy « bất an »

Minh Anh  -  RFI

Đăng ngày: 25/09/2023 - 14:57

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20230925-doanh-nghi%E1%BB%87p-ch%C3%A2u-%C3%A2u-t%E1%BA%A1i-trung-qu%E1%BB%91c-c%E1%BA%A3m-th%E1%BA%A5y-b%E1%BA%A5t-an

 

Nhiều doanh nghiệp châu Âu « lo lắng » và tự vấn về tương lai của họ tại Trung Quốc. Ủy viên châu Âu về Thương Mại, Valdis Dombrovskis, hôm nay, 25/09/2023, đã có lời cảnh báo gởi đến Bắc Kinh. 

 

https://s.rfi.fr/media/display/f21825f8-5b90-11ee-a27f-005056bf30b7/w:980/p:16x9/000_33VC3HD.webp

Ủy viên Thương Mại Châu Âu Valdis Dombrovskis trong một cuộc họp báo tại Santiago de Compostela, Tây Ban Nha, ngày 16/09/2023. AFP - MIGUEL RIOPA

 

Theo AFP, tuyên bố này được ông Valdis Dombrovskis đưa ra trong bài phát biểu trước các sinh viên trường đại học Thanh Hoa danh tiếng ở Bắc Kinh. Theo ông, « các doanh nghiệp châu Âu lo lắng trước đường lối Trung Quốc đang theo đuổi », và « rất nhiều doanh nghiệp trong số này đang phân vân về về vị trí của họ tại Trung Quốc » do « môi trường kinh doanh đã bị chính trị hóa ». 

 

Theo ủy viên Thương Mại châu Âu, các yếu tố « ít minh bạch, bất bình đẳng trong tiếp cận các dự án dùng tài chính công, phân biệt đối xử về chuẩn mực cũng như những yêu cầu trên phương diện an ninh, định vị và chuyển gia công nghệ » là những điểm gây bất an. 

 

Ông đặc biệt trích dẫn đạo luật về an ninh quốc gia được Trung Quốc thông qua gần đây đã thật sự « gây lo lắng cho cộng đồng doanh nhân châu Âu » do tính chất « mơ hồ » có thể dẫn đến nhiều cách diễn giải, đặt các doanh nghiệp châu Âu trước nhiều rủi ro. 

 

Ngoài ra, ủy viên Thương Mại châu Âu cũng cảnh báo thêm lập trường của Trung Quốc trong hồ sơ Ukraina có nguy cơ làm hoen ố hình ảnh đất nước, « không những trong nhãn quan người tiêu thụ châu Âu, mà cả đối với các doanh nghiệp ». 

 

Ông nhấn mạnh rằng « sự toàn vẹn lãnh thổ luôn là một nguyên tắc chủ đạo cho Trung Quốc trong nền ngoại giao quốc tế » và « Trung Quốc luôn kêu gọi để mỗi nước được tự do chọn lựa hướng phát triển riêng của mình ». 

 

Do vậy, ông Valdis Dombrovskis cho rằng « cảm thấy khó hiểu lập trường của Bắc Kinh về cuộc chiến của Nga tại Ukraina, bởi vì hành động này vi phạm các nguyên tắc cơ bản của Trung Quốc » 

 

 
No comments:

Post a Comment

View My Stats