Monday 31 July 2023

VIỆT NAM PHẢI KHẨN THIẾT "XÓA BÀI LÀM LẠI" (Trương Nhân Tuấn)

 Việt Nam phải khẩn thiết “xóa bài làm lại”

Nhân Tuấn Trương

31/07/2023

https://baotiengdan.com/2023/07/31/viet-nam-phai-khan-thiet-xoa-bai-lam-lai/

 

Nhiều người cứ lo ngại giáo dục của VN thế nọ thế kia. Giáo viên bỏ dạy đăng ký đi lao động bên Hàn quốc. Nghe nói họ làm một năm bên Hàn quốc bằng 10 năm đi dạy ở VN.

 

Hôm rồi tôi có đặt vấn đề rằng: giả sử bây giờ dẹp hết nhân sự giáo dục VN và thế vào đó là nhân sự Harvard. Kiểu tất cả giáo viên VN đều đi lao động Hàn quốc và người của Harvard thay thế vào. Theo quí bà con kết quả có khá hơn không ?

 

Theo tôi là không. Tôi dám khẳng định rằng, với tình hình hiện thời, sinh viên được đào tạo và ra trường thì họ vẫn phải chạy xe grab để kiếm ăn.

Cái "nhà nước" này đã thúi nát từ trên tới dưới, từ trong ra ngoài hết rồi. "Ngoảnh mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn nôn mửa" hết cả rồi.

 

Tạo ra công ăn việc làm cho mọi người là trách nhiệm đầu tiên của nhà nước.

 

Cải cách giáo dục, cải cách chỗ nọ chỗ kia, kiểu tăng tiền lương cho giáo viên. Theo tôi không ăn thua.

 

Con bịnh ung thư thời kỳ thứ ba thì không còn thuốc thang gì nữa hết. Cái may mắn là "nhà nước CHXHCN" không phải là con người. Nó cũng không phải là "tổ quốc". Nó chỉ là một chế độ, một "nền cộng hòa" mà thôi.

 

Theo tôi, nên để cho cái "nhà nước CHXHCN" này xuôi tay an nghỉ. Nó đã làm xong "sứ mạng lịch sử" của nó  rồi. Thay vì cố gắng hà hơi nuôi sống nó bằng mồ hôi, nước mắt, sức lao động lẫn danh dự và khí tiết của cả dân tộc này. Phung phí một cách vô ích. Hãy giúp nó bình yên xuôi tay và mai táng nó tử tế.

 

Một nền cộng hòa mới cần được khai sinh, thí dụ Đệ nhị Cộng hòa Dân chủ Việt Nam. Hay gọn (và nhẹ) hơn là Đệ tứ Cộng hòa việt Nam.

 

Hãy nhìn Nam Hàn, Đài loan phát triển ra sao (từ 1975 đến nay) rồi mới thấy VN phải khẩn thiết "xóa bài làm lại"...

_____

 

Mời đọc thêm

 

Bao nhiêu giáo viên có lương bằng công nhân? (VNE).

 

Lương quá thấp, giáo viên bỏ nghề đi buôn, làm công nhân khu công nghiệp (VTC).

 

Giáo viên giỏi bỏ nghề đi xuất khẩu lao động mong đổi đời (VNN).

 

Khi thầy giáo bỏ việc, tìm lối thoát bằng xuất khẩu lao động (LĐ).

 

Giáo viên đi xuất khẩu lao động: ‘Lương thấp, phải tự cứu lấy mình’ (VNN).

 
No comments:

Post a Comment

View My Stats