Monday 16 December 2013

NHỮNG BÀI VIẾT CỦA ĐẶNG CHÍ HÙNG (Dân Làm Báo)
BẢN CÁO TRẠNG TỘI ÁC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM & ÔNG HỒ CHÍ MINH
Đặng Chí Hùng  -  Dân Làm Báo

- Vi phạm hiệp định Paris 1973.
- Sử dụng trẻ em trong chiến tranh - vi phạm luật về chiến tranh và sử dụng trẻ em.
- Tiếp tục gây chiến tranh phi nghĩa với VNCH, gây đau thương cho dân tộc trong đó có những thảm họa kinh hoàng như “Đại lộ kinh hoàng” 1972 tại Quảng Trị, ám sát, khủng bố người dân và các nhân sỹ của VNCH.

--------------------------------------


Đặng Chí Hùng       13-8-2013
Đặng Chí Hùng       21-8-2013
Đặng Chí Hùng       3-9-2013
Đặng Chí Hùng       1-10-2013


Đặng Chí Hùng    30-5-2012-------------------------------------------------------


NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI BỎ 
Đặng Chí Hùng  (Danlambao)

Đặng Chí Hùng   2-9-2012
Đặng Chí Hùng      4-8-2012
Đặng Chí Hùng      20-7-2012
Đặng Chí Hùng    14-7-2012
Đặng Chí Hùng   3-7-2012
Đặng Chí Hùng   30-6-2012
Đặng Chí Hùng   22-6-2012
Đặng Chí Hùng    20-6-2012
Đặng Chí Hùng    18-6-2012
Đặng Chí Hùng      15-6-2012
Đặng Chí Hùng     9-6-2012
Đặng Chí Hùng    7-6-2012

------------------------------------------------


Những sự thật cần phải biết
Đặng Chí Hùng  (Danlambao)
Đặng Chí Hùng     26-9-2012
Đặng Chí Hùng    17-10-2012
Đặng Chí Hùng    27-11-2012
Đặng Chí Hùng      12-12-2012
Đặng Chí Hùng       7.6.2013   
Đặng Chí Hùng      5.7.13       23 Comments http://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif
Đặng Chí Hùng     17-7-2013
Đặng Chí Hùng    25-7-2013
Đặng Chí Hùng     3.8.13          321 Comments http://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif
Đặng Chí Hùng    6.8.13            62 Comments http://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif
Đặng Chí Hùng         16.8.13                  22 Comments http://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif
Đặng Chí Hùng      24.8.13                      173 Comments
Đặng Chí Hùng      28.8.13                      57 Comments http://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif
Đặng Chí Hùng      6.9.13                         96 Comments http://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif
Đặng Chí Hùng     10.9.13                         97 Comments http://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif
Đặng Chí Hùng       14.9.13          45 Comments http://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif
Đặng Chí Hùng       22.9.13          11 Comments http://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif
Đặng Chí Hùng       5.10.13                    19 Comments http://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif
Đặng Chí Hùng   10-10-2013   73 COMMENTS
Đặng Chí Hùng        19.10.13                    16 Comments http://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif
Dân Làm Báo   12.11.13             113 Comments
Đặng Chí Hùng     9.11.13                  115 Comments http://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif
Đặng Chí Hùng    14.11.13                  18 Comments
Đặng Chí Hùng       20.11.13        70 Comments http://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gifNo comments:

Post a Comment

View My Stats