Tuesday 31 December 2013

THẦY KHÔNG TÁNH VÌ LÝ DO GÌ MÀ PHẢN BỘI LẠI LỜI THỀ CỦA THẦY ? (Hương Trần - TiengNoiLuongTri)
CUỘC KHỦNG HOẢNG trong NỘI BỘ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
Hương Trần
Posted by TiengNoiLuongTri on Monday, December 30, 2013

Không Tánh,

Trước đây, khi con gặp Thầy và trao cho Thầy một Pháp Bảo, trong lúc trò chuyện, Thầy có nói với con một câu rằng :”Tôi trung thành với Ngài Tăng Thống và GHPGVNTN, cho dù phải chết tôi cũng không sợ, cho dù là ai hoặc bất cứ điều gì cũng không lôi kéo tôi ra khỏi GHPGVNTN và phản bội lại Ngài Tăng Thống.”

Thưa Thầy Thích Không Tánh. Ngày nay vì lý do gì mà Thầy đã phản bội lại lời thề của Thầy? Chỉ vi 1 lão tu sĩ phạm Giới mà Thầy phản lại Ngài Tăng Thống và GHPGVNTN? Vì đồng tiền của một kẻ không coi Đạo Pháp và không có tôn ti đối với Vị mà trước đây Thầy từng vỗ ngực xưng rằng sẽ suốt đời trung thành? Hay là vì sự việc gì to lớn hơn cả lời thể nguyện của Thầy mà khiến cho Thầy phải lâm vào tình cảnh phản Thầy, phản Đạo, phán lại Chánh Nghĩa?

Thầy không thấy cái tên Phan Minh Hiển này đã lợi dụng đồng tiền hắn gửi về cho Thầy để làm từ thiện và cho riêng bản thân Thầy để miệt thị các Tăng trưởng, các Thầy hay sao? Hắn ta đã từng xưng mình là ATula, thế mà Thầy còn trả lời chị nguyennguyen rằng :”Thành Atula cũng không đến nổi nào, Chỉ sợ thành tay sai VC thôi đó cô NN”. Xin hỏi Thầy Atula là gì? Hắn đã làm gì trong lịch sử thời Đức Phật tại thế? Nếu Thầy thật sự là một người tu hành thì sẽ không bao giờ muốn mình thành Atula, bỡi Atula là kẻ chuyên môn đi phá quấy những Vị tu hành để giải thoát vô minh thành Phật, nếu Thày cho rằng Thầy thành Atula cũng không sao tức là đồng nghĩa với Thầy đã tự mình thú nhận Thầy đang quậy phá Chánh Pháp, muốn hủy diệt Phật Giáo và những vị Tu Sĩ tu hành Chơn Chánh để các Ngài không thành Chánh Qủa Phật?

Theo Thầy thì định nghĩa của chữ “tay sai VC” là gì? Theo con thì chữ đó có nghĩa là những kẻ đã và đang làm những điều theo ý và sự mong muốn của bọn cộng sản, ra sức đánh phá sự đoàn kết của cộng đồng người Việt chống cộng, và Tôn Giáo, muốn kết nạp tất cả các hội đoàn, đoàn thể, đảng phái, Tôn Giáo vào chung với đám cộng sản để cho nhà nước XHCNVN toàn quyền cai trị, đó là những kẻ làm tay sai cho cộng sản VN. Hiện nay, các Thầy như HT Thích Thiện Hạnh, Thích Viên Lý, Thích Viên Định, Thích Không Tánh, Thích Chí Thắng, Thích Chánh Lạc, v..v.. là những người đang làm theo những gì mà bọn cộng sản mong muốn làm từ mấy chục năm nay nhưng không bao giờ thành đạt, đó là xóa sổ GHPGVNTN và tạo nên một Phật Giáo không Huyền Quang, không Quảng Độ. Các Thầy đã làm được 1 phần của việc này đó là xúi giục các Thầy trong Phật Giáo GHPGVNTN tách rời GHPGVNTN và tạo nên một băng đảng Tăng Đoàn Phật Giáo Thống Nhất thay vì Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, đó là 1 trong những bước nhằm xóa sổ GHPGVNTN, đồng thời âm mưu xóa hết làm lại để đưa những loại tu sĩ không chơn chánh lãnh đạo cho cái tăng đoàn của qúy Thầy mà không phụ thuộc vào GHPGVNTN dưới sự lãnh đạo của HT Thích Quảng Độ, và âm mưu xóa sổ PTTPGQT do Ngài Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang sáng lập để làm tiếng nói cho GHPGVNTN trong và ngoài nước, đây là bước thứ 2 nhằm giúp cho bọn cộng sản đạt mục đính Phật Giáo không Huyền Quang, không Quảng Độ.

Thầy Không Tánh đã chấp nhận thành Atula phá Đạo Pháp, phá Tăng Đoàn và đồng thời cũng thành tay sai VC rồi thì Thầy còn sợ gì nữa? Sẵn đây con cũng nói những điều mà cái tên Phan Minh Hiển viết cố tính bêu rêu HTr Lê Công Cầu việc tiền nông cứu trợ TPBVNCH. Như lời của tên Phan Minh Hiển nói thì Thầy Thích Không Tánh từ trước đến sau đều tin tưởng HTr Lê Công Cầu, đây là điều không phải mới xẩy ra mà là đã nhiều năm nay, thế nhưng sao bây giờ tên Phan Minh Hiển mới đem chuyện tiền nong giúp TPBVNCH ra nói và cho rằng HTr Lê Công Cầu đã ăn chận hay không phát ra? Như vậy tên Phan Minh Hiển trực tiếp hay gián tiếp cho rằng Thầy Thích Không Tánh là kẻ đồng mưu với HTr Lê Công Cầu ăn nhiếm tiền của TPBVNCH hay sao? Nếu sự thật HTr Lê Công Cầu có làm việc này thì tại sao Thầy Thích Không Tánh không lên tiếng mà ngược lại còn hoàn toàn tin cẩn HTr Lê Công Cầu? Như vậy thì sự thật là sao? Sự dối trá nằm ở chỗ nào?

Theo con thì lời nói của chị NguyenNguyen không sai. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thầy đã gần cái tên Atula Phan Minh Hiển lâu ngày nên bị hắn làm cho Thầy thành Atula, Thầy đã gần gủi với những kẻ phá giới, phản Thầy lâu ngày cho nên Thầy đã quên đi lời thề nguyện của Thầy là luôn trung thành với Ngài Tăng Thống và GHPGVNTN, Thầy đã vô tình biến mình thành một tay sai cho cộng sản Việt Nam bằng cách chia phe lập đảng xóa bỏ GHPGVNTN. Thầy là người tu hành chắc phải biết bài Chú “Quan Âm Linh Cảm Chân Ngôn”. Trong bài Chú này 1 câu đầu tiên và cũng là câu duy nhất mà người đời thường niệm đó là “ÁN MA NI BÁT MINH HỒNG”, Thầy có hiểu nghĩa của câu Chú này không? Nếu Thầy không hiểu thì con nói cho Thầy hiểu.

ÁN MA NI BÁT MINH HỒNG có nghĩa là XA TÀ CẬN CHÁNH, đồng nghĩa với hướng tâm về Chánh Đạo, không chấp nhận tà ma ngoại đạo. Câu Chú này là do Ngài Quán Thế Âm phát ra, do đó khi gặp phải tà ma ám hại hoặc gặp những sự việc đen tối không thấy ánh sáng thì Phật Tử hoặc những người tin Phật thường niệm câu Chú này để thỉnh Ngài Quán Thế Âm hộ trì tâm lực của mình. Thầy Thích Không Tánh là một người tu hành nhưng lại niệm Atula và dám nói rằng không sợ thành Atula, như vậy chắc là từ xưa tới nay Thày chưa hề một lần niệm câu ÁN MA NI BÁT MINH HỒNG với tâm chơn chánh, trong sáng cho nên Thày mới dễ bị Atula nhập thể. Nay Phật Tử ngỏ lời khuyên Thầy thì Thầy lại phủi bỏ lời khuyên chơn chánh mà chấp nhận theo Atula là vì lý do gì? Vì những đồng tiền bất nghĩa đó sao? hay là danh tiếng mà 4 năm nay nhờ sự giúp đỡ của con mà Thầy mới có?

Mỗi người mỗi ý, mỗi người mỗi căn cơ, mỗi người mỗi nghiệp. Thầy đi theo duyên nghiệp và tùy vào căn cơ của Thầy, con không hề bắt lỗi hoặc phỉ báng Thầy, con chỉ muốn Thầy biết rằng sỡ dĩ Thầy chưa bị GẶT QỦA BÁO là vì chưa đến kỳ, một khi tới kỳ thì Thầy có là chạy đường Trời cũng không tránh khỏi, huống chi Thầy lại là một kẻ tu hành thành Atula.

Hôm nay con viết email này gửi Thầy, mong Thầy hãy trả lại Pháp Bảo mà con đã trao cho Thầy 4 năm trước và nhờ Thầy gửi nơi Thầy Thích Nguyên Lý, con sẽ có cách thâu lại.


Hạt Nắng Yêu
——————————–

Tài liệu tham khảo:

Le 30/12/2013 14:00, Chua LienTri a écrit Email của Thầy Không Tánh:
Thanh Atula cung khong den noi nao
Chi so thanh tay sai VC thoi do Co NN.

Vào ngày 30/12/2013, nguyen nguyen <haihoidong@yahoo.com> viết:
Kính Bạch HT Thích Không Tánh,
Con, Nguyên Nguyên kính đảnh lễ Thầy Không Tánh,
Nguyên Nguyên nhớ lại ngày còn bé thường được ông bà dạy rằng: "gần mực thì
đen, gần đèn thì sáng", nên con mạn phép thưa Thầy Không Tánh nên cẩn thận
khi đi với Atula Phan Minh Hiển, chứ Nguyên Nguyên e lâu chừng Thầy cũng
thành Atula lúc nào không hay đó ạ!.
Nguyên Nguyên


1 comment:

View My Stats