Sunday 29 December 2013

10 SỰ KIỆN NỔI BẬT VỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CỦA VIỆT NAM TRONG NĂM 2013 (Bauxite Việt Nam bình chọn)
29/12/20133. Dự thảo Hiến pháp vẫn được thông qua với chỉ hai phiếu trắng, không có phiếu phản đối, bất chấp ý kiến phản biện mạnh mẽ của nhiều tầng lớp xã hội, tiêu biểu là Kiến nghị 72 (với gần 15 ngàn chữ ký ủng hộ, trong đó có nhiều người là nông dân) và bản nhận định và góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Hội đồng Giám mục Việt Nam.

4. Các đảng viên Lê Hiếu Đằng, tiếp đó Phạm Chí DũngNguyễn Đắc Diên công khai từ bỏ đảng tịch.

5. Nguyễn Phương Uyên được trả tự do tại tòa dù đã dõng dạc công khai tuyên bố trước tòa: "Tôi yêu Tổ quốc, nhưng xin đừng đánh đồng với Đảng".

6. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thú nhận "đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa".

7. Dân oan mất đất các miền kéo về thủ đô và TP HCM tập trung biểu tình và đến các cơ quan trung ương đưa đơn khiếu kiện, tố cáo cán bộ tham nhũng, trù dập và tiếp tục cướp đất của người dân. Một dân oan là anh Đặng Ngọc Viết nổ súng vào quan chức giải phóng mặt bằng rồi tự sát.

8. Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần.

9. Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cáp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng  bị tố cáo là nhằm tăng cường trấn áp bất đồng và kiểm duyệt internet.

10. Việt Nam được bầu vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc  , ngay sau đó đàn áp mạnh mẽ phong trào đòi nhân quyền trong nước khắp từ Nam đến Bắc.

BVN

Được đăng bởi bauxitevn vào lúc 06:20


No comments:

Post a Comment

View My Stats