Tuesday 31 December 2013

THÔNG BÁO SỐ 2 CỦA BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI DÂN OAN VIỆT NAM (Hiệp hội Dân Oan Việt Nam)
Hiệp hội Dân Oan Việt Nam
Posted by diendanxahoidansu on 01/01/2014


Việt Nam, ngày 01 tháng 01 năm 2014

Sau khi có thông báo ngày 31/12/2013 của Ban vận động (*), chúng tôi đã nhận được nhiều đề nghị tham gia và ủng hộ cho Hội Dân oan Việt Nam.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn, và đề nghị những người tham gia và ủng hộ đăng ký theo mẫu dưới đây, và gửi mẫu này cho những người quan tâm khác.
 
Đăng ký tham gia và ủng hộ Ban vận động thành lập
Hội Dân oan Việt Nam.

Họ và tên:
Địa chỉ:
Điện thoại liên lạc:
Email (nếu có):

Nhắn tin gửi đến số điện thoại của Nguyễn Xuân Ngữ: 0966.701.379
Hoặc gửi mail đến: xuanngu@ymail.com

Trân trọng,

Thay mặt Ban vận động thành lập
Hiệp hội Dân oan Việt Nam
Nguyễn Xuân Ngữ


------------------------------------

Trọng Thành  -  RFI   -    Thứ ba 31 Tháng Mười Hai 2013

Gia Minh, biên tập viên RFA    -   2013-12-31

Ban vận động Hiệp hội Dân oan Việt Nam
1 comment:

View My Stats