Saturday 28 December 2013

NGHỊ QUYẾT XÓA TÊN TRONG DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CSVN (diendanxahoidansu)
Posted by diendanxahoidansu on 29/12/2013


Giới thiệu: Hai tài liệu dưới đây do Blogger Nguyễn Chí Đức, người từng tuyên bố bỏ đảng, gửi tới. Chúng tôi xin đăng tải để giúp hiểu thêm hệ thống và cách thức vận hành của việc vào, ra đảng CSVN ra sao, trong khi đang dấy lên những hiện tượng công khai bỏ đảng và nhiều bàn luận sôi nổi.

BTNghị quyết số 33 – NQ/ĐU ngày 16/5/2011 của Đảng ủy đề nghị xóa tên trong danh sách đảng viên

Thứ năm, 11/08/2011 09:01
- Căn cứ Điều 8, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
- Xét Nghị quyết số 01-NQ/CB, ngày 16/5/2011 của chi bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính.

Ngày 07 tháng 7 năm 2011, Đảng uỷ cơ quan Uỷ ban Dân tộc đã họp để xét, đề nghị xóa tên đảng viên Nguyễn Thị Phương Thảo ra khỏi danh sách đảng viên.

Tổng số đảng uỷ viên:  15 đ/c, có mặt:  12 đ/c, vắng mặt:  03 đ/c;
- Lý do vắng mặt: 01 đồng chí đi công tác xa; 02 đồng chí trụ sở ở xa.
- Chủ trì Hội nghị: Đ/c Hà Hùng – Bí thư Đảng uỷ;
- Thư ký Hội nghị: Đ/c Mai Linh Nhâm – Thường trực Văn phòng Đảng uỷ.

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Đảng ủy thống nhất kết luận về Nguyễn Thị Phương Thảo như sau:

- Đảng viên Nguyễn Thị Phương Thảo được Ủy ban Dân tộc cho chuyển  công tác về Công ty cổ phần Hà Sơn ngày 26/6/2009. Trong khi chưa đủ cơ sở chuyển sinh hoạt Đảng về nơi sinh hoạt mới, chi bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính đã nhiều lần đề nghị đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo về sinh hoạt đảng; đóng đảng phí và chuyển sinh hoạt đảng, nhưng đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo không về sinh hoạt đảng; không đóng đảng phí và cũng không có ý kiến về việc chuyển sinh hoạt đảng.

Đối chiếu với Điều 8, Điều lệ Đảng, Đảng uỷ nhận thấy đảng viên Nguyễn Thị Phương Thảo đã vi phạm Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng, không đủ tư cách đảng viên. Đảng uỷ cơ quan Uỷ ban Dân tộc đề nghị xóa tên đảng viên Nguyễn Thị Phương Thảo ra khỏi danh sách đảng viên với sự biểu quyết nhất trí (bằng hình thức giơ tay) của 12 đ/c dự họp (đạt 80%) so với tổng số cấp Uỷ viên. Số không biểu quyết nhất trí 0 đ/c (đạt: 00%).

Đảng uỷ cơ quan Uỷ ban Dân tộc đề nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương xét, xóa tên đảng viên Nguyễn Thị Phương Thảo ra khỏi danh sách đảng viên./.

Nội dung xem tại đây

————-

Thứ ba, 24 9 2013 16:01

Quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên đối với đảng viên Nguyễn Hoàng Ngọc Châu – Chi bộ Sinh viên 1

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐH-CĐ-TCCN          
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT
TP.HỒ CHÍ MINH                

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2013
Số: 02-QĐ/ĐU.V

QUYẾT ĐỊNH
Xóa tên trong danh sách đảng viên

-       Căn cứ Điều 8, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
-       Căn cứ Quyết định số 324-QĐ/ĐUK ngày 18/04/2012 của Đảng ủy Khối Các trường ĐH-CĐ-TCCN ủy quyền cho Đảng ủy Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh được quyết định kết nạp và  thi hành kỷ luật, khai trừ đảng viên;
-       Xét Nghị quyết số 04.2013/NQ-CBSV 1 ngày 27 tháng 02 năm 2013 của Chi bộ Sinh viên 1 và Nghị quyết số 02 – NQ/ĐU ngày 20 tháng 07 năm 2013 của Đảng ủy Trường ĐH Luật Tp. Hồ Chí Minh về việc Đề nghị xóa tên Đảng viên.
-       Xét khuyết điểm của đảng viên Nguyễn Hoàng Ngọc Châu đã vi phạm Điều 8 của Điều lệ Đảng về việc bỏ sinh hoạt chi bộ và không đóng đảng phí 01 năm 8 tháng.
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Xóa tên đảng viên Nguyễn Hoàng Ngọc Châu, sinh ngày  20 tháng 05 năm 1993, kết nạp đảng ngày 23 tháng 6 năm 2011, quê quán xã Long Định, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam.
Điều 2:  Ban Tổ chức – Bảo vệ chính trị nội bộ, Văn phòng Đảng ủy, Chi bộ sinh viên 1  và đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

T/M BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
BÍ THƯ
(đã ký và đóng dấu)

Nơi nhận:                                            
 -    Như điều 2,                                                            
 -    Lưu hồ sơ ĐV,
-    Lưu VPĐU.                                                      
Mai Hồng QuỳNo comments:

Post a Comment

View My Stats