Tuesday 31 December 2013

LS VŨ ĐỨC KHANH : "ĐẢNG CSVN ĐÃ BỊ PHÂN HÓA" (Trâm Oanh thực hiện)
Trâm Oanh thực hiện
Đăng ngày: 01.01.2014

VRNs (01.01.2014)“Nội bộ đảng cộng sản Việt Nam đang có chia rẽ trầm trọng”, đó là nhận xét của Luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada trong bài trả lời phỏng vấn Trâm Oanh, thành viên của Tổ chức Phóng viên không biên giới.  Ls Khanh dựa trên việc VN thông qua Hiến pháp 2013, một bản Hiến pháp vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.

Nội dung bài phỏng vấn không phản ánh quan điểm của chúng tôi.1 comment:

View My Stats