Sunday 29 December 2013

ƯỚC MƠ ! (Huỳnh Ngọc Chênh)
Thứ hai, ngày 30 tháng mười hai năm 2013

Hồi còn bé ước mơ của tui vượt qua trời để vào vũ trụ, lớn lên một tí mơ ngang với trời, lớn thêm tí nữa hạ xuống ngang mây, thêm tí nữa cao hơn mặt đất một phân, chỉ muốn làm bá chủ thế giới. Chừ lớn rùi, rán hết sức cũng không thể nào mơ nỗi được cái chi, chỉ ước sao đủ dũng cảm để nói lên mong ước rất bé nhỏ của mình là:

Khi chết đi thì giấy khai tử không ghi trên đầu giòng chữ "Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa" nữa.

Run quá....

Được đăng bởi Chênh Huỳnh Ngọc vào lúc 00:25No comments:

Post a Comment

View My Stats