Monday 23 December 2013

CÁO PHÓ & CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ CỐ NHẠC SĨ VIỆT DZŨNG (Người Việt Boston)
December 23, 2013 7:47 AM

Chương trình thăm viếng và tang lễ như sau:

1. Lễ Tưởng Niệm:

Thời gian: 8PM, Thứ Sáu, 27 Tháng Mười Hai.
Ðịa điểm: The Rose Center, 14140 All American Way, Westminster, CA 92683.

2. Thăm Viếng:

Thời gian:
8AM-8PM, Thứ Bảy, 28 Tháng Mười Hai.
8AM-5PM, Chủ Nhật, 29 Tháng Mười Hai.
Ðịa điểm: Peek Family Funeral Home, phòng số 1, 7801 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683, điện thoại: (714) 893-3525.

3. Lễ An Táng:

Thời gian: Thứ Hai, 30 Tháng Mười Hai.
7:30AM-8:30AM: Ðiếu văn.
9:30AM: Ðộng quan.
10:30AM-11:30AM: Thánh lễ tại nhà thờ Thánh Linh (Holy Spirit Church), 17270 Ward St., Fountain Valley, CA 92708, điện thoại: (714) 963-1811.
12:30PM: Lễ hạ huyệt tại nghĩa trang Chúa Chiên Lành (Good Shepherd Cemetery), 8301 Talbert Ave., Huntington Beach, CA 92646 (góc Beach và Talbert), điện thoại: (714) 847-8546.
Cáo phó cho biết miễn nhận phúng điếu và vòng hoa.

Mọi chi tiết, xin liên lạc đại diện ban tổ chức, ông Nguyễn Chí Thiện, qua số điện thoại (714) 418-2120, hoặc email: thiencn75@gmail.com. (Ð.D.)

Cáo phó (bấm vào để xem hình lớn hơn)


No comments:

Post a Comment

View My Stats