Tuesday 19 September 2023

BIỂN ĐÔNG : NHIỀU NƯỚC SẴN SÀNG THAM GIA TUẦN TRA VỚI PHILIPPINES & HOA KỲ (RFA)

 Biển Đông: nhiều nước sẵn sàng tham gia tuần tra với Philippines và Mỹ

RFA
18-09-2023

https://www.rfa.org/vietnamese/news/internationalnews/scs-a-number-of-nations-are-ready-to-do-joint-patrol-with-philippines-09182023092152.html

 

Nhiều nước khác ngoài Nhật Bản và Australia sẵn sàng tham gia các cuộc tuần tra chung với Philippines và Hoa Kỳ tại Biển Đông. 

 

Tư lệnh Lục quân Philippines, Trung tướng Romeo Brawner Jr., vào ngày 17/9 thông báo như vừa nêu. Theo đó, các cuộc tuần tra chung nằm trong kế hoạch của Manila và đang trong quá trình hợp tác cùng các nước khác. 

 

https://www.rfa.org/vietnamese/news/internationalnews/scs-a-number-of-nations-are-ready-to-do-joint-patrol-with-philippines-09182023092152.html/@@images/20cf1bd2-a7b1-4e21-baf6-6e55dc60d630.jpeg

Tàu tuần duyên Philippines đi theo tàu hải cảnh của Trung Quốc khi tuần tra ở Bãi Scarborough hôm 2/3/2022 (minh họa).   AFP

 

Cụ thể Trung tướng Romeo Brawner Jr. cho biết Hoa Kỳ, Nhật Bản và Australia vừa qua đã thảo luận về vấn đề tuần tra chung với cơ quan quốc phòng Philippines. 

 

Riêng Washington và Manila cũng đang xem xét mở rộng hơn nữa các điều khoản thuộc Thỏa thuận Phòng thủ Chung để Hoa Kỳ có thể tiếp cận thêm căn cứ hải quân tại Philippines. 

 

Tổng số căn cứ của Hải quân Philippines mà Hoa Kỳ được tiếp cận đến nay là 9 căn cứ theo Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Tăng cường năm 2014 giữa hai phía. 

 

Thái độ ngày càng hung hăng, quyết đoán của Trung Quốc tại Biển Đông, mơi mà Bắc Kinh tự vạch ra đường đứt khúc (hay thường gọi đường lưỡi bò) để tuyên bố chủ quyền, được nêu rõ là lý đo để nhiều nước gia tằng hợp tác hàng hải và tham gia tuần tra chung tại khu vực có tuyến đường biển quan trọng và giàu tài nguyên hải sản, dầu khí này.

 

 
No comments:

Post a Comment

View My Stats